PONTIFICAL COUNCIL FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE

 

NOSTRA AETATE

ANDRA VATIKANKONCILIETS DEKLARATION OM DE ICKE-KRISTNA RELIGIONERNA, DEN 28 OKTOBER 1965

**********

CHRISTIAN WITNESS IN A MULTI-RELIGIOUS WORLD:
RECOMMENDATIONS FOR CONDUCT

**********

PÅVEN  BENEDIKT XVI:S FREDSBUDSKAP  1 JANUARI 2011: Religionsfrihet, vägen till fred