KID - Kommissionen för Interreligiös Dialog i Stockholms Katolska Stift

 

Ordförande: Biskop Anders Arborelius OCD

Samordnare: Kaj Engelhart, Karlbergsvägen 74, 113 35 Stockholm; tel: 070 - 771 12 95; e-post: kajcaritas@hotmail.com

Web-master: Annie Tayam-Dahlgren, annie.tayam-dahlgren@katolskakyrkan.se