Idag, den 30 september, publicerar Samarbetsrådet för Judar och Kristna följande uttalande.

 

  

Rådets ordförande är Gunnel Borgegård, g.borgegard@gmail.com, tel 0708 - 184808. Vice ordförande: Bengt Mosesson, bengt.mosesson@hotmail.com, tel. 0734 - 275749.

 

 

Uttalande

Med bestörtning och oro hör vi om attentatet mot Judiska församlingen i Malmö. De upprepade attackerna mot judar i Malmö är en skam inte bara för Malmö utan för hela vårt land.

 

Vi uppmanar alla som sitter i beslutande organ att göra allt för att skydda och trygga judars liv och säkerhet, liksom varje medborgares liv och säkerhet oberoende av religion och etnisk identitet.

 

För Samarbetsrådet för Judar och Kristna

Gunnel Borgegård, ordförande

Interreligiöst Center öppnat i Göteborg

 

 

Interreligiöst Center öppnat i Göteborg

 

I Göteborg finns sedan april ”Interreligiösa Centret”. Bakom centret står Göteborgs Interreligiösa Råd. Också katolska kyrkan är representerad där.

Så här skriver Centret på sin hemsida:

”Interreligiösa centret är en mötesplats där tro och religionsdialog står i centrum. Centret primära mål är att erbjuda en knytpunkt och ett sammanhang för samhällsansvar och socialt engagemang för Göteborgs Interreligiösa råd, Göteborgs stads församlingar och stadens medborgare. Centret kommer också att vara en resurs för staden och allmänheten i frågor kring bland annat religiositet, mångfald och samhällsgemenskap och erbjuda kunskap, kompetens och erfarenheter i dessa frågor.

Grundidén är att genom centret skapa strukturer samt utveckla och prova metoder för interreligiös och interkulturell dialog samt ett lärande kring det mångreligiösa samhällets utmaningar. Det kan inte ske av någon, för någon. Dialog förutsätter ett gemensamt engagemang och gemensamt arbete. Människor måste mötas för att kunna känna varandra och varandras tro och liv. Social sammanhållning och samhällsgemenskap mellan människor med olika religioner och kulturella bakgrunder skapas på bästa sätt genom att ”göra” tillsammans. Där sker lärandet om den andre och det som kan kännas ovant och annorlunda. Tillsammans kommer vi utveckla goda metoder för interreligiös och interkulturell dialog. Interaktiva metoder för att kunskapshöja, medvetandegöra och aktivt arbeta med attityder kommer också parallellt att utvecklas inom ramen för centret.

”Interreligiösa centret vill erbjuda ett sammanhang för interreligiösdialog och samverkan i Göteborg. Det är en plats för lärande, vi lär av och om varandra. Centret är en plats för delande där människor kan mötas och dela sitt hjärtas mening i tillit till varandra. Tillsammans vill vi agera för ett gott samhälle för alla.””

Se hemsidan: http://interreligiosacentret.se/

120527 KE