Hopp för maroniterna i Turkiet

 

Med tanke på den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdogans nyorientering i relationerna till landets kristna minoritet hoppas den maronitiske patriarken Bechara Boutros Rai att vissa konfiskerade maronitiska kyrkor i landet skall återlämnas till kyrkan.

 

För några månader sedan var patriarken – som hör till de inflytelserikaste personerna i Libanon – i Ankara för sonderande politiska och religiösa samtal. Bechara Rai firar på fredagen som förste maronitisk-katolske patriark gudstjänsten på Petrus och Paulus dag i Antiokia.

 

Gudstjänsten äger rum i klippkyrkan i Antakya, som går tillbaka till den helige Petrus’ tid. Den maronitiska kyrkan är en sedan ett årtusende med Rom förenad riktning inom den syriska kristenheten.

 

(Vatikanradion/kap 120628)

 

 

Ökande problem för Syriens kristna

 

Läget för de kristna i delar av Syrien fortsätter att försämras. I den av strider mellan rebeller och arméstyrkor drabbade staden Homs skall för närvarande 400 kristna vara instängda, uppger Vatikanens presstjänst Fides som citerar lokala kyrkliga källor.

 

Rebellerna sägs ha förskansat sig i de kristna kvarteren i staden inre historiska delar därför att det svåröverskådliga sammanflätade gatunätet där ger gott skydd, skriver Fides. Därmed hindras de kristna från att fly.

 

Det rör sig om grekisk-katolska, grekisk-ortodoxa och syrisk-katolska familjer. Deras öde delas av drygt 400 sunnitiska muslimer som likaledes är instängda i stadens gamla delar.

 

(Vatikanradion/kap/fides 120628)

 

 

”Gott tecken för Egyptens kristna”

 

Efter valet av en medlem i Muslimska brödraskapet till president i Eypten fruktar de kristna i landet nu att islamistiska stämningar kan blossa upp. Men det hindrar dem uppenbarligen inte från att bekänna sig till de principer som ligger dem om hjärtat.

 

Rättvisa för alla, hjälp till de fattiga och den nationella sammanhållningen står i fokus för det första mötet mellan katolska representanter och landets nyvalde president Mohammed Mursi på onsdagen. Det säger de katolska biskoparnas officielle talesman, pater Antoine Rafic Greiche, i en intervju i Vatikanradion.

 

Greiche uppger att Mursi tillförsäkrade de kristna en gemensam lösning på deras problem i landet. För nyhetstjänsten ”Asianews” betecknar Greiche mötet, som ägde rum på Mursis önskemål, som ”ett gott tecken för de kristna i landet”. Men på de vackra orden måste det följa gärningar, säger Greiche.

 

Greiche bekräftar också att förhandlingar förs om att en koptisk kristen, eventuellt en kvinna, kan utses till vicepresident. Detta skulle betyda ”ett genombrott för landet”, men förutsättningen är att vicepresidenten utrustas med verklig politisk makt, annars är de tänkbara utnämningarna bara fagert tal.

 

Mursi representerar som politiker det Muslimska brödraskapet. Han segrade i presidentvalskampanjen över den förre flygvapengeneralen Ahmed Shafiq. Under valkampen försökte Mursi att lugna kristna som oroades av de islamistiska strömningarna i landet. Han betonade regelbundet att han ville vara alla egyptiers president.

 

Den apostoliske nuntien i Kairo, ärkebiskop Michael Fitzgerald, har gratulerat den nye presidenten till valet. Han tillönskade Mursi att ”med Guds hjälp och enligt sitt samvete” få leda landet på ett gott sätt. Egypten behöver nu ”social sammanhållning” sade Fitzgerald i en intervju i den egyptiska nyhetstjänsten Misna. Han tillade att Egypten nu bör återta sin ställning som brobyggare i den nordafrikanska och arabiska regionen, som landet förlorade under genom den senaste tidens kris.

 

Bland de mestadels muslimska invånarna i Egypten lever enligt skilda uppgifter mellan fem och tio miljoner kristna. Den allra största delen av dem tillhör den koptiska ortodoxa kyrkan. Men det finns även 200 000 koptiska katoliker som tillhör en med Rom unierad orientalisk kyrka. Sedan slutet av 2010 har kopterna varit utsatta för attacker från islamistiska extremister.

 

(Vatikanradion/kathweb 120627)

 

 

”Ett angrepp på judiskt liv i Tyskland”

 

Som ett angrepp på judiskt liv i Tyskland betecknar Samordningsrådet för judisk-kristna samarbetssällskap ett domstolsutslag i Köln som ”kriminaliserar” omskärelse av pojkar. Det innebär inget annat än att förklara att ”judiskt liv är principiellt oönskat i Tyskland”, säger rådet.

 

Samordningsrådet betecknar domstolsutslaget som stridande mot författningen därför att det kränker rätten till fri religionsutövning som är förankrad i grundlagen. Om domen inte upphävs av den tyska författningsdomstolen innebär det att religiöst aktivt judiskt liv inte längre har någon plats i Tyskland, anser rådet.

 

En domstol i Köln betecknade på tisdagen för första gången i Tyskland betecknat ett kirurgiskt ingrepp som innebar omskärelse av religiösa skäl som en straffbar handling.

 

(Vatikanradion/kna 120627)

 

 

Konferens om kristna i arabvärlden

 

I Tunisien föddes den ”arabiska våren” för ett och ett halvt år sedan. En serie omvandlingar följde i arabvärlden. Ett femtiotal forskare, biskopar, journalister, experter är samlade i Tunis för att granska den aktuella situationen. Kongressen har rubriken ”Religionen i ett samhälle i förvandling. Tunis i rådslag med Väst” och arrangeras av tidskriften OASIS, som grundades av kardinal Angelo Scuola i Milano och behandlar den islamisk-kristna dialogen.

 

För de kristna gemenskaperna i den arabiska världen innebär förändringarna stora utmaningar, även om skillnaderna är stora mellan de kristna grupperna. Maroun Laham, tidigare ärkebiskop av Tunis och nu vikarie i latinska patriarkatet i Jordanien, kommenterar i Vatikanradion:

 

- De kristna i Tunisien och Libyen är mestadels utlänningar som inte berörs av revolutionen men följer den med intresse. Särskilt de som kommer från demokratiska länder gladde sig och var till och med beredda att stödja tunisierna i demokratiseringen.

 

- Men där många infödda kristna lever, som i Egypten, Jordanien och Syrien, är de kristna lika berörda som alla andra och delar deras oro och bekymmer. De muslimska bröderna till exempel tycks ju ha vunnit valet i Egypten, och nu får vi se om de håller sina löften, säger Laham.

 

- Tunisien är det arabland som kommit längst på demokratins väg. Man byter förstås inte från diktatur till demokrati som man byter skjorta. Men vi är på god väg, vi har hållit val, en ny författning håller på att skrivas och fram till oktober 2013 bör vi ha valt en president på fem år. Några våldsverkande salafister hörs av då och då, men de är inte vid makten. Landet går med säkra steg mot demokrati och frihet – hoppas jag i alla fall.

 

- Syrien? Bara Gud vet vad som händer där, säger ärkebiskop Laham. Jag kan själv inte utskilja vem som talar sanning och vem som ljuger. Jag veta bara att upp till 50 personer dör varje dag. Regimen är stark och hård, armén lyder än så länge regimen och ungdomarna protesterar. Väst och dess politik är alltid tvetydig, för att inte säga skenhelig. Man vet inte, man måste vara profet för att förutspå vad som skall hända i Syrien…

 

(Vatikanradion 120619)

 

 

Islamiskt fördömande av kyrkoattentat

 

Organisationen för islamiskt samarbete (OIC) fördömde på tisdagen attackerna mot kyrkor i Nigeria. Likaså vände sig organisationen, som samlar 57 länder med mestadels islamisk majoritet mot hämndaktioner mot muslimer.

 

För våld mot religiösa platser och gudstjänstdeltagare finns det ingen plats i någon religion, förklarade generalsekreteraren Ekmeleddin Ihsanoglu i OICs säte i Jedda i Saudiarabien. Han uppmanade medborgarna i Nigeria att inte låta den ”redan komplicerade situationen” urarta till en religionskonflikt.

 

På söndagen dödades minst 50 människor vid överfall på tre kyrkor i de nordnigerianska städerna Kaduna och Zaria och under de efterföljande oroligheterna, enligt lokala mediauppgifter. Förutom de 50 döda skadades 150 personer.

 

(Vatikanradion/kna 120619)

 

 

Dialogcentrum invigs i Wien

 

”Kung Abdullahs Centrum för interreligiös och interkulturell dialog” invigs den 16 november i Wien. Det meddelade centret i en pressinformation på torsdagen (den 14 juni). Pressmeddelandet föregicks av ett tvådagarsmöte med de kyrkor och religiösa samfund som är representerade i centret.

 

Även katolska kyrkan är engagerad. Från katolskt perspektiv skall centret vara ett stöd i ”kampen mot en instrumentalisering av religionen för destruktiva politiska och sociala syften”, förklarar Michael Weninger som deltog i mötet som kardinal Christoph Schönborns personlige representant.

 

En förutsättning är att religionerna genom ömsesidig information lär känna varandra bättre, säger Michael Weninger.

 

(Vatikanradion 120615)

 

 

Islamister kräver katolskt ställningstagande

 

Islamistiska rebeller på Filippinerna att de katolska biskoparna tar klar ställning till fredsprocessen i landets södra del. Biskopskonferensen måste bestämma sig för ”om de stöder fredsprocessen eller inte”, sade ledaren för ”Moro Islamic Liberation Front” på fredagen.

 

Hittills har bara fem av 21 katolska kyrkoledare på Mindanao ställt sig bakom fredsprocessen. Biskopskonferensen har publicerat kravet från islamisternas talesman på sin nyhetsportal.

 

Ärkebiskop Antonio Ledesma av Mindanao har gett sitt stöd till rebellernas krav. Han kommer att ta upp ämnet på biskoparnas plenarmöte i Manila i juli, meddelar han.

 

(Vatikanradion/kan 120615)

 

Interreligiöst fredsinitiativ i Syrien

 

- Dessa grymheter måste få ett slut. Det säger den apostoliske nuntien i Syrien, ärkebiskop Mario Zenari, om läget i landet. Vid svåra angrepp på den centralsyriska staden Al-Hula i provinsen Homs dödades enligt uppgifter från oppositionen drygt 100 människor. Men blockaden mot medierna gör att uppgifterna inte kan kontrolleras.

 

Enligt officiella uppgifter från FN har 10 000 människor dödats sedan Assadregimen för 14 månader sedan började slå ner upproret med blodiga medel. Ändå rapporteras från det av strider drabbade Homs att initiativ tagits till samtal i all stillhet.

 

- Det har skett interreligiösa möten mellan kristna präster och islamiska andliga ledare, ibland med deltagande av civila myndigheter. I Homs började för en tid sedan religiösa ledare att handla och att träffas med varandra. De är en grupp på omkring 25 personer. Till en början säger de i full vänskap och öppenhet: nu måste vi reagera och söka lösningar utifrån vårt eget land, berättar ärkebiskopen.

 

Också den vardagliga närvaron av kristna och deras bemödanden om dialog och fred i det lilla formatet är något som nuntien framhåller:

 

- Ibland ser man en verkligt hjältemodig närvaro av ordenssystrar eller –bröder eller av präster bland befolkningen, och exempel på ömsesidig hjälp. Där övervinns på ett konkret sätt barriären mellan religionerna.

 

(Vatikanradion 120526)

 

 

Dalai Lama gick till Pingstmässan i Wien

 

I Pingsthelgen fick Wien uppleva en ovanlig interreligiös gest. Dalai Lama deltog i Pingstmässan i Wiens Stephansdom som celebrerades av kardinal Christoph Schönborn. Dessförinnan visade Wiens ärkebiskop domkyrkan för den tibetanska buddhismens överste ledare.

 

I det sammanhanget yttrade Dalai Lama önskemålet att få delta i åtminstone första delen av gudstjänsten, skriver nyhetstjänsten ”Kathpress”. Kardinal Schönborn hälsade i början av mässan Dalai Lama välkommen ”i hjärtat av vårt land och i detta lands kyrka”.

 

Dalai Lama uppges ha bett att få besöka Stephansdomen som pilgrim, på samma sätt som han tidigare besökt vallfärdsorterna Lourdes och Fatima samt staden Rom. - Den som är rotad i sin egen tro kan också möta andras tro med respekt, framhöll kardinalen.

 

(Vatikanradion/kap 120527)

 

 

”Mycket återstår i dialogen med judarna”

 

Inte överallt i katolska kyrkan har det positiva förhållandet till judarna redan blivit en realitet. Det säger den ansvarige i Vatikanen för dialogen med judendomen, kardinal Kurt Koch, i en intervju i Vatikanradion.

 

För 50 år sedan publicerades konciliedokumentet ”Nostra Aetate”, som ställer kyrkansa relation till judendomen på en helt ny grund. Den schweiziske kuriekardinalen, som leder Påvliga rådet för kristen enhet och i den funktionen också ansvarar för den Heliga stolens dialog med judendomen, föreläser på onsdagen i dominikanernas universitet Angelicum i Rom om ”Nostra Aetate”. I radiointervjun påtalar den tidigare dogmatikprofessorn att det ända tills idag saknas en enhetlig syn på judendomen.

 

- Det är mycket varierande. Det finns stift som är mycket aktiva och till och med har dialogkommissioner. Detta gäller exempelvis Schweiz (och Sverige – red:s anm). Men jag konstaterar också gång på gång att det finns mycket att ta igen i förkunnelse, religionsundervisning och predikan när det gäller att framhålla de judiska rötternas betydelse för vår tro. Jag tänker särskilt på den styvmoderliga behandlingen som Gamla Testamentet ibland får i liturgin, säger Koch.

 

Efter 50 år får man ”blicka tillbaka med tacksamhet” på det som hänt i dialogen med judendomen sedan ”Nostra Aetate”, betonar kardinalen.

 

- ”Nostra Aetate” har lagt en helt ny grund för relationen till judendomen genom att å ena sidan avvisa antisemitismen, å andra sidan påminna om kristendomens judiska rötter.

 

Just påven Benedikt XVI och hans företrädare Johannes Paulus II lade stor vikt vid ett positivt förhållande till judendomen. Båda var inte bara intresserade av dialogen utan står också för avsiktligt vänskapliga gester, påminner Koch.

 

- Johannes Paulus II var den förste påve som besökte en judisk synagoga. Han besökte Auschwitz och Klagomuren i Jerusalem och sammanträffade också med överrabbinerna. Detsamma gäller för påven Benedik, som under sina sju år har upprepat allt detta. Han är också den påve hittills som besökt flest synagogor. Detta visar naturligtvis hur mån han är om försoningen mellan judar och kristna.

 

Vad beträffar läget i det Heliga landet och Mellanöstern skulle kardinal Koch önska sig ett större judiskt engagemang för diskriminerade kristna.

 

- Jag tror att de goda relationerna mellan katolska kyrkan och judarna också hjälper den judiska sidan att uppfatta de kristnas svåra situation i Mellanöstern och visa prov på solidaritet.

 

(Vatikanradion 120515)

 

 

Ärkebiskopen av Alger om kristen-islamisk bön

 

Kan kristna och muslimer be tillsammans? Försiktigt nu, en het potatis, svarar dialogexperterna genast på frågan. Och faktum är att skillnaderna mellan den kristna och den islamiska gudsbilden i alla fall väsentligen försvårar gemensam bön. Överallt hotar missförstånd.

 

Men ärkebiskopen av Alger, Abdallah Bader, tror på möjligheten till gemensam bön. Bakom sig har han erfarenheter från en liten lokal kyrka som redan under den svåraste tiden, under inbördeskriget i Algeriet, härdade ut vid sina muslimska vänners sida.

 

- Inte bara den officiella dialogen med stora konferenser kring bestämda teman betyder något. Det finns också den andra dialogen, som går så långt som att man ber tillsammans. Det kallar jag den spirituella dialogen. Naturligtvis lyckas man inte från en dag till nästa att be med varandra; det behövs en ständig kontakt med dessa människor, samtal, gemensamma måltider och promenader. Till slut kan man föreslå: låt oss be tillsammans… jag tycker det är fantastiskt.

 

Ärkebiskop Bader berättar om ett flertal böneinitiativ med kristna och muslimska deltagare. Initiativ som redan lämnat experimentstadiet bakom sig.

 

- Idag är det välorganiserade grupper som träffas. Men det finns också andra modeller: vi anordnar en gemensam konferens – låt oss då också be tillsammans! Jag tycker att en dialog som når ända fram till gemensam bön är en mycket värdefull dialog. Mer värdefull än att bara anordna meetings. Att be tillsammans betyder att ställa sig inför Gud tillsammans. Jag tycker det är fantastiskt och en mycket värdefull erfarenhet.

 

Den gemensamma bönen med muslimer hör för ärkebiskopen av Alger till den omfattande ”vardagslivets dialog”. Den tanken möter visserligen även hos en del katoliker i Algeriet motstånd. Men –

 

- Jag tycker inte vi har något annat val. Antingen lever vi i ett getto, stannar kvar instängda i ett kloster, ett kapell eller i hemmet, eller så lever vi verkligen där vi lever och antar utmaningen att möta den andre!

 

- Även om den andre är annorlunda och inte delar mina övertygelser och min tro, så är det ändå ett tillfälle att möta honom eller henne! Och även om det inte är syftet så konstaterar jag att dessa möten förändrar de andras sätt att se på oss.

 

(Vatikanradion 120515)

 

 

Interreligiösa relationer förbättras i Pakistan

 

De pakistanska muslimernas relationer till de kristna håller på att stegvis förbättras efter de senaste tio årens bottennivå. Det säger de pakistanska biskoparnas ansvarige för den interreligiösa dialogen, Javed William, på en aktuell konferens. Generellt identifieras dock alltjämt de kristna av andra pakistanier med Amerika. Varje gång som USA går fram mot misstänkta terrorister i Pakistan får antikristna känslor genast en nytändning. Senaste exemplet är dödandet av terroristledaren Osama bin Ladin i pakistanska Abbotabad.

 

De kristna har utvecklat en strategi i två steg, säger Javed William, de bemödar sig inte bara om goda vardagsrelationer till muslimerna och de tar numera också medvetet kontakt med fundamentalistiska islamiska predikanter.

 

De första frukterna av denna politik syns redan, säger Romana Bashir vid ett kristet studiecentrum i Rawalpindi:

- Några madrasas (koranskolor) tar numera emot kristna elever till sina datorkurser, och ett par fundamentalistiska predikanter har fått en vänliga attityd.

 

I utredningen kring mordet på Shahbaz Bhatti finns däremot inget nytt, skriver nyhetstjänsten asianews. Den kristne ministern för minoritetsfrågor sköts i mars 2011 ihjäl framför sitt hem med 30 pistolskott. Den mordmisstänkte som myndigheterna lyckades få utlämnad från Dubai till Pakistan, släpptes för några dagar sedan ur häktet.

 

Shahbaz’ bror Paul, som är regeringens rådgivare i minoritetsfrågor, uttrycker i en intervju sin besvikelse över den bristande viljan satt klara upp mordet på Bhatti. Alla kristna känner en osäkerhet av den anledningen, säger han.

 

(Vatikanradion 120515)

 

 

Muslimer och kristna mot våldet i Nigeria

 

Matthew Kukah är biskop av Sokoto i norra Nigeria. Hans stift har hittills varit förskonat från våld, men han är orolig för sammanhållningen i landet. Framför allt saknas en analys av problemet, anser han. Till exempel är den så kallade sekten Boko Haram inte en kompakt grupp, utan snarare en plattform för flera olika grupperingar.

 

- Å ena sidan hör vi från Boko Haram att man inte har problem med de kristna eller med normala nigerianer. Och så nästa dag händer något som vittnar om motsatsen. Jag tror inte att vi har att göra med en centraliserad organisation som kontrolleras av någon enskild person. Vad som händer sedan tre eller fyra år är att Boko Haram samlar olika grupperingar som representerar olika intressen och har olika syften, säger biskop Kukah som för ögonblicket är på resa i Europa.

 

Vad som förenar grupperingarna är fiendskapen till staten och till de militära myndigheterna som inte lyckas få överblick över problemen i landet och få kontroll över dem.

 

- Jag tror att de vi ser är ett tydligt tecken på olika nivåer av frustration över staten. Vissa människor har verkliga motsättningar till staten. En del har fått nog av korruptionen. Men det finns också de som slår mynt av situationen: de som har förlorat i valen eller har andra problem, men också helt enkelt offer för gränsstridigheter och så vidare. Vi ser olika slags yttringar av missnöje hos människor, fortsätter biskopen.

 

Nigerias regering har lovat flera gånger att nu ta itu med problemet men inte lyckats. Men det tycker inte biskopen är skäl nog fört att tvivla på avsikterna.

 

- Jag tror regeringen menar allvar och tycker inte att de verkar spela på problemen med politiska mål. Men man försöker komma åt en sjukdom som inte hare fått någon riktig diagnos. Om man hade de rätta medlen och vägarna skulle vi nog se en viss bättring. Men om någon försökte utnyttja problemen politiskt så måste denne inse att det brinner en eld som övergår våra farhågor…

 

- Av de oförenliga kraven mellan ”vi vill göra Nigeria till en islamisk stat” och enkla förklaringar att man vill göra upp med staten och säkerhetsstyrkorna framgår det tydligt att det här inte är människor som funderat ut vad de vill. Det var från början en liten eld som man inte brydde sig om och som blev en massiv okontrollerad brand. Nu är det svårt att lösa problemet.

 

Huvudsyftet tycks vara ren maktutövning utan hänsyn till offren. Man låter människor dö eller förlora hälsa och livsuppehälle. Det är inget inbördeskrig mellan olika partier, för befolkningen är i hög grad överens:

 

- Man måste konstatera att överallt där Boko Haram har slagit till så har det väckt en allmän känsla av avsky, och det går utöver de religiösa gränserna. Man skulle göra det för lätt för sig om man betraktade konflikten som en motsättning mellan två religioner, alltså muslimer mot kristna. Det finns visserligen de som vill just detta, men så som muslimerna, inklusive deras ledare, reagerar på våldet ser man att det inte är en religionskonflikt, säger biskop Kukah.

 

- Genom att angripa katolska kyrkor försöker gärningsmännen att få uppmärksamhet, för de vet att de angriper en institution som existerar också utanför Nigerias gränser och att de därmed väcker uppmärksamhet. Vi skall nog inte skilja så mycket mellan kristna och muslimska offer, för offren är ofta bara tillfälla förbipasserande som var på fel plats vid fel tidpunkt, säger biskop Kukah.

 

(Vatikanradion 120509)


 

”De kristna bör stanna i Mellanöstern”

 

Den viktigaste uppgiften för de kristna i Mellanöstern är att ”stanna på plats”, för de ”katalysatorer för fred” och ”bygger broar mellan österland och västerland”. Det sade kardinal Jean Louis Tauran, president i Påvliga rådet för interreligiös dialog, i ett föredrag på fredagskvällen i Rom. Han torde ha haft de olika konflikthärdarna i regionen i åtanke – uttryckligen nämnde han Irak, Egypten och Saudiarabien.

 

Vid en konferens om situationen för de kristna i Mellanöstern i Påvliga maronitiska kollegiet kom Tauran in på den förestående påveresan till Libanon. Benedikt XVI skall överlämna den postsynodala skrivelsen där i september.

 

- Detta dokument skall ge de kristna mod och hopp. De skall känna sig som en del av Mellanöstern, de är födda där, har sina andliga rötter där, de är planterade där och skall också blomma upp där, sade Tauran.

 

I den religiöst och kulturellt brokiga regionen skulle det kunna vara en strategi för fred att utveckla ett ”sinne för olikheter”. I mötet mellan religionerna får det inte syfta till konversioner utan om att ömsesidigt ”lära känna varandra”, sade kardinalen som påminde om det gemensamma i de tre monoteistiska religionerna.

 

Vidare måste man i Mellanöstern växa i insikt om att tron ”är en resurs för samhället”. Han påminde om påven Benedikt XVIs bekännelse till en kristen ekumenik kring ”enhet i olikhet”. Påven talade om detta i samband med sitt besök i det Heliga landet 2009.

 

På tal om syrienkrisen bekräftade kardinal Tauran Vatikanens ståndpunkt beträffande en möjlig lösning på konflikten. Den syrisk-ortodoxa kyrkan är emot en internationell inblandning, den Heliga stolen satsar på dialog och kompromissvilja hos parterna. Apropå de förföljda kristna i regionen vände sig kardinalen mot varje religiöst motiverad förföljelse.

 

- Man kan aldrig förfölja i namn av en religion, för religionen predikar fred! Den saknar trovärdighet när den talar om dialog men praktiserar terror, sade han.

 

Konferensen i Maronitiska kollegiet i Rom hade rubriken ”De kristna i Mellanöstern och deras roll i dialogen mellan Öst och Väst”. Förutom kardinal Tauran föreläste ärkebiskopen av Beirut Paul Matar och den egyptiske islamexperten Samir Khalil Samir SJ, som undervisar i Rom och Beirut.

 

(Vatikanradion 120505)

 

 

Ecumenical News International / 18 April 2012

Speakers at ecumenical conference in Assisi call for increased dialogue between faiths

By Eric J. Lyman

On the opening day of an ecumenical conference in Assisi, the Umbrian hill town known as the home of Saint Francis, speakers discussed the need to increase interaction between faiths and cultures in order to nurture worldwide harmony.

Assisi 2012: Where We Dwell in Common/Pathways for Dialogue in the 21st Century, running from 17-20 April, has drawn some 230 theologians and clergy from 54 nations. "The overall aim is to discern new ways, means and methods of advancing the ecumenical cause in the wake of the 'ecumenical winter' and with renewed energy for a new century," according to the event website.

Sandra Mazzolini, holder of the Church and Mission chair in the faculty of missiology at the Pontifical Urbaniana University in Rome, said the concept of "borders" showed those areas can be a place for cultural exchanges.

"What happens when different people cross borders and encounter new cultural and religious worlds?" asked Mazzolini. "The people who inhabit borders know that such exchanges and mixing are the result of the ongoing and often difficult process of integration. They require time and reciprocal effort."

Archbishop Domenico Sorrentino of the diocese of Assisi said attendees would have to call upon all their skills in order to promote harmony between faiths.

"Yours is not an easy task," said Sorrentino, a former speechwriter for the Vatican's secretariat of state.

The agenda for the final days of the talks includes reflections on the ecumenical spirit of Assisi and different religious traditions; the role of tribalism in the context of recent history; and ecumenism and missions. The talks will close with a plenary session on the dialogue of the future, which will follow a work group discussion centered on African women theologians.

In a statement, organizers said they hoped the event would be "truly transformative of the perspectives, methods, and approaches" toward increasing dialogue between participants and the organizations they represent.

* * *

 

Ny attack mot kyrka i Nigeria

 

På Påsksöndagen attackerades på nytt en kyrka i Nigeria. I Kaduna i norra delen av landet exploderade en kraftig bomb nära en kyrka medan troende i en evangelikal församling var samlade till gudstjänst. Enligt uppgifter från myndigheterna dödades minst 38 kristna. En polistalesman uppgav att man räknat med ”stora attacker från terrorister”. 

 

Kaduna har under de gångna månaderna varit målet för ett flertal attentat. Islamistiska terrorangrepp har bara sedan årets början kostat minst 265 människor livet i Nigeria, uppger människorättsaktivister. Det senaste angreppet antas ha förövats av sekten Boko Haram. I sitt påskbudskap nämnde påven Benedikt XVI även Nigeria med en förhoppning om ett ”uppbygge av ett fredligt samhälle” med respekt för religionsfriheten.

 

I ett samtal med Vatikanradion säger pater Patrick Alumuka, kommunikationsansvarig i stiftet Abuja: - Det råder en atmosfär av osäkerhet, även om jag inte vill tala om rädsla. Man visste inte var de skulle lägga en bomb, var de tänkte angripa. I Abuja och många andra städer var polisen närvarande nästan överallt för att skydda kyrkorna och inge en känsla av trygghet.

 

- Förhoppningen hos alla kristna , och hos alla nigerianer som önskar fred, är att få uppleva ett slut på våldet. Detta våld kommer från en liten grupp och försätter hela landet i spänning. Vi hoppas och önskar oss i Påskfestens anda att fred och ett civilt umgänge blir möjligt här hos oss, säger pater Alumuka.

 

(Vatikanradion 120409)

 

 

Stilla veckan besvärlig i Afghanistan

 

Stilla veckan i Afghanistan: de kristna samlas i avskildhet för att förbereda sig för Påsken. I det krigsdrabbade landet som är hundraprocentigt islamiskt är varje form av evangelisering eller förmedling av den kristna tron strängt förbjudet.

 

Giuseppe Moretti är den ende katolske prästen i Afghanistan. Hans kyrka befinner sig i den italienska ambassaden i Kabul. Han berättar i en intervju i Vatikanradion:

 

- Officiellt finns det bara en katolsk präst i Afghanistan .- jag. Sedan finns det militärpräster, jag vet inte hur många, som bara verkar inom sitt område. Vidare finns det tre systrakommuniteter, bland dem Moder Teresas systrar, och så jesuiter som arbetar i Afghanistan som humanitära biståndsarbetare. De arbetar genom Jesuit Refugee Service, en NGO där inte alla är präster, bara en eller två. Kretsen är begränsad till den ende officielle kyrkorepresentanten som accepterats av afghanska regeringen på grundval av det bilaterala avtalet mellan Italien och Afghanistan från år 192, berättar Moretti.

 

Förberedelsen för Påsken i sådana omständigheter är desto intensivare. – De som kommer, kommer för att har en djup tro, säger Moretti.

 

(Vatikanradion 120403)

 

 

Egyptens utvandrade kristna inbjuds återvända

 

Mohammed El-Baradei har inbjudit utvandrade egyptiska kristna att återvända från exilen. – Vi behöver deras vetande, deras erfarenhet, deras engagemang. Utan religiös tolerans kommer Egypten inte att uppleva ett uppsving, säger den egyptiske fredspristagaren och tidigare chefen för Internationella Atomenergikommissionen i en tidningsintervju.

 

För att motsvara rimliga kristna intressen bör det finnas fasta platser i parlamentet i Kairo för kristna ledamöter och likaså för kvinnor, anser El-Baradei. Under protesterna mot regimen Mubarak sågs han som en möjlig kandidat för oppositionen till efterträdare i presidentämbetet.

 

(Vatikanradion/kna 120401)

 

 

Mellanösterns kristna behöver solidaritet

 

Biskop Paul Hinder, som residerar i Abu Dhabi, vädjar till världskyrkan om mer solidaritet med de kristna på arabiska halvön. Tvärtemot den allmänna meningen är katolska kyrkan i golfstaterna inte alls en utdöende kyrka utan tvärtom en ”ung, vital kyrka framför allt av migranter”. Den präglas av stor internationalitet och många engagerade lekmän, sade Hinder vid ett besök i Wien nyligen.

 

Biskopen avråder från att tillmäta den saudiske stormuftins rop på förstörelse av alla kyrkor på arabiska halvön alltför stor betydelse. Även bland hans samtalspartner åstadkom fatwan huvudskakningar och oförståelse, och inte heller den arabiska pressen gav publicitet åt saken. Å andra sidan skall man inte underskatta betydelsen av sådana uttalanden för befolkningen i området.

 

- Vi bör inte göra oss några illusioner när det gäller den wahabitiska islamiska mentaliteten, underströk biskop Hinder.

 

Mellanösterns kristna behöver solidaritet

 

Biskop Paul Hinder, som residerar i Abu Dhabi, vädjar till världskyrkan om mer solidaritet med de kristna på arabiska halvön. Tvärtemot den allmänna meningen är katolska kyrkan i golfstaterna inte alls en utdöende kyrka utan tvärtom en ”ung, vital kyrka framför allt av migranter”. Den präglas av stor internationalitet och många engagerade lekmän, sade Hinder vid ett besök i Wien nyligen.

 

Biskopen avråder från att tillmäta den saudiske stormuftins rop på förstörelse av alla kyrkor på arabiska halvön alltför stor betydelse. Även bland hans samtalspartner åstadkom fatwan huvudskakningar och oförståelse, och inte heller den arabiska pressen gav publicitet åt saken. Å andra sidan skall man inte underskatta betydelsen av sådana uttalanden för befolkningen i området.

 

- Vi bör inte göra oss några illusioner när det gäller den wahabitiska islamiska mentaliteten, underströk biskop Hinder.

 

(Vatikanradion/kap 120330)

 

 

Vatikanens dialogansvarige besökte Nigeria

 

Kardinal Jean-Louis Tauran, ledare för Påvliga rådet för interreligiös dialog, har sammanträffat med de dialogansvariga från hela Västafrika. I centrum för samtalen stod relationerna till muslimerna med tanke på det ökande våldet mot kristna i nordöstra Nigeria.

 

Tauran besökte bland annat orten Kafanchan, där det gång på gång har kommit till blodiga sammanstötningar mellan kristna och muslimer. I staden Jos hade han samtal med muslimer. I Sokoto sökte den franske kardinalen upp det andliga överhuvudet för muslimerna och samtalade även med guvernören om säkerhetsproblemen för de kristna.

 

I Nigerias huvudstad Abuja fick Tauran träffa den nigerianske vicepresidenten Alhaji Namadi Sambo, en muslim – däremot inte själve presidenten Goodluck Jonathan, som är kristen. På lördagen väntades Tauran åter till Rom.

 

(Vatikanradion 120330)

 

 

Judar och katoliker enas kring skuldfrågor

 

- På samma sätt som man delvis efterskänker nationella och internationella skulder i samband med krisen, så borde man också förfara med familjer och enskilda så att de kan komma på benen. Det föreslår en bilateral kommission med representanter för Israels storrabbinat och den Heliga stolen.

 

Ett gemensamt uttalande, som på torsdagen avslutade ett tre dagars möte i Rom, betonade på fredagen ”den roll som religiösa samfund kan ha för att bygga upp en ansvarsfull ekonomisk ordning”.

 

Den israeliska delegationen leddes av rabbinen Shear-Yashuv Cohen, Vatikanens delegation av kardinal Peter Turkson som leder Påvliga rådet för fred och rättvisa. Judar och kristna är eniga i sin ”vision av en rättfärdig ekonomisk ordning”, heter det. Båda anser att Gud har avsett världens ”rikedomar för det gemensamma bästa”.

 

(Vatikanradion 120330)

 

 

Senegals expresident tackar kyrkan

 

Senegals avgående president Abdoulayé Wade som led ett nederlag i senaste valet, bemödar sig om en värdig avgång. Mot konstitutionens regler kandiderade Wade för en tredje ämbetsperiod men blev slagen av sin förre vicepresident Macky sall i valet förra söndagen.

 

Vid sitt besök hos den påvlige nuntien i Senegal tackade Wade för den Heliga stolens ansträngningar för interreligiös harmoni i Senegal. Landet har en stor islamisk majoritet som dock är präglad av toleranta sufiska brödraskap. Katolska kyrkan i landet har starkt engagerat sig för att striden kring Wades kandidatur inte skulle leda till större oroligheter.

 

(Vatikanradion/afp 120330)

 

 

Toulousedådet pekar på dialogbehov

 

Som reaktion på massakern i Toulouse har kardinal Jean-Louis Tauran, ordförande i Påvliga rådet för interreligiös dialog, uppmanat till större ansträngningar i fostran till fred. - Våldet löser inga problem utan gör dem bara värre, säger kardinalen i en intervju i den franska veckotidningen ”La Croix”.

 

En konsekvens av att gärningsmannen löpte amok, troligen av religiösa motiv, vilket kostade flera barn och en vuxna i en judisk skola livet, måste vara ett förstärka den interreligiösa dialogen. Det önskar sig biskop Michel Dubost, ansvarig för interreligiösa frågor i den franska biskopskonferensen.

 

- Nu gäller det vi alla gemensamt ställer upp för en fredlig framtid, säger Dubost i en intervju i Vatikanradion.

 

- Jag tror inte att de aktuella tragiska händelserna kommer att stoppa dialogen mellan religionerna. Men det franska samhället behöver utan tvivel nya impulser för den sociala sammanhållningen. Därför är den interreligiösa dialogen så viktig i detta land där kristna och muslimer lever med varandra och inte bredvid varandra. Jag anser att vi måste bevara lugn och sammanhållning nu och se till att rättvisa får råda, säger Dubost i intervjun.

 

Offren för det blodiga dådet har bisatts i Jerusalem i enlighet med judisk-ortodox rit. Gärningsmannen belägrades av specialenheter inom polisen i 30 timmar men dödades vid den våldsamma stormningen. Mycket talar för att den unge fransmannen av algeriskt ursprung, som på nio dagar dödat sju personer och skadat ett flertal, handlat på enskilt initiativ.

 

(Vatikanradion/la croix 120322)

 

 

Konferens om de kristna i Orienten

 

”Kristna i Mellanöstern – på väg vart?” Det är namnet på en konferens som den jordanske prinsen Hassan Ibn Talal, en ledande person inom den interreligiösa dialogen, kallade till i förra veckan.

 

- De arabiska kristna är araber och dessutom pionjärer i arabiskt tänkande och arabisk förnyelse, angav prinsen som en riktlinje. Konferensen i Amman väckte inte mycket medial uppmärksamhet men kom till ett intressant resultat: ett förslag till en ”arabisk social charta till skydd för minoriteterna”.

 

- Prins Hassan bad om ett möte för att åstadkomma en förändring i de ständiga angreppen och diskrimineringen mot de kristna som är den svagaste gruppen i Mellanöstern, säger jesuiten och islamexperten Samir Khalil Samir som också deltog i Ammanmötet.

 

- Hassans budskap till de kristna är: Var snälla och stanna kvar i regionen, vi behöver er, ni hör till vårt arabiska samhälle! Men villkoret för att de kristna skall stanna är att de erkänns som verkliga medborgare i de enskilda ländernas författningar, att de har samma medborgerliga rättigheter och att alla är lika inför lagen. Detta är den svaga punkten i de islamiska samhällena.

 

Intensiva debatter fördes på konferensen som organiserade av jordanska Kungliga institutet för interreligiösa studier – en institution som Hassan grundade år 1994. Gästgivare var dessutom det syrisk-ortodoxa ärkestiftet Aleppo i Syrien och ”Mennoniternas centralkommitté”. Deltagarna kom från Jordanien, Syrien, Libanon, Palestina (dock inte Israel), Irak, Egypten, Iran och Sudan. De står alla bakom utkastet till en ”arabisk social charta” som nu skall slussas in i processen av ”arabisk vår” i de olika länderna.

 

- Chartan vill tillämpa FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 på dessa länder. Så sker inte tills idag. Kravet är jämställdhet: mellan alla grupper, även de religiösa, mellan man och kvinna, mellan troende och icketroende, mellan muslimer och ickemuslimer. Det är första punkten. Den andra är: demokrati. Varje muslim säger genast: demokrati är typisk för islam, ända sedan Mohammeds tid har vi systemet med shura, rådslag. Men det är bara en aspekt av demokratin, en liten, anser Samir Khalil Samir.

 

Muslimer säger vanligen också att de inte gör skillnad mellan människor. Men läser man Koranen, säger pater Samir, upptäcker man att det ofta görs åtskillnad mellan troende och icketroende, man och kvinna, muslimer och ickemuslimer.

 

- Därför behöver vi en charta som motsvarar FNs deklaration. Muslimer vill gärna härleda allt ur Koranen, men Koranen återspeglar läget på 600-talet i den arabiska öknen…

 

Att det islamiska universitetet Al Azhar i Kairo redan har avgivit en deklaration om de mänskliga rättigheterna anser inte pater Samir är en ersättning för en ”arabisk social charta”.

 

- Al Azhar nämner inte en övergång från islam till kristendomen eller exempelvis judedomen. Inte heller nämner den ateismen som en möjlighet. Men även det hör till religionsfriheten. I stället talar Al Azhar i allmänna ordalag. Till exempel finns fortfarande Artikel två i den egyptiska författningen som förklarar att sharian är inspirationen till lagstiftningen. Tillämpar man sharian ordagrant innebär det dödsstraff för någon som övergår från islam till kristendomen och offentligen bekänner sig till den. Proklamerar han eller hon sig som kristen måste han eller hon dödas. Var finns då religionsfriheten? Till och med i Egypten, där Al Azhar förkunnar den, existerar den bara i teorin, betonar Samir Khalil Samir.

 

Storimamen av Saudiarabien, världens ledande islamiska nation, har nyligen uttalat sig för att alla kristna kyrkor och församlingar på arabiska halvön måste utplånas, påminner pater Samir. Han hänvisar till en fatwa från shejken Abdulaziz bin Abdullah, som också är Saudiarabiens vice utrikesminister. Ordalydelsen i rättsbestämmelsen, som önskades av Kuwaits parlamentariker, har nyligen blivit känd. Sammanlagt finns det drygt 1 300 kyrkor och kristna församlingar på arabiska halvön.

 

- Detta är inte fanatism – nej, han säger: jag tillämpar bara sharian. Det finns en hadith, ett uttalande av Profeten, som lyder. Det får inte finnas två religioner samtidigt i Arabien. Vilket innebär att det bara kan finnas en: islam…

 

- Med tanke på detta säger jag: Vi behöver inga allmänna bekräftelser av typen ”vi är för demokrati, religionsfrihet” och så vidare. Det är bara ord, och ord har vi nog av. Vi behöver en totalt ny anda i författningarna, i lagen och i praxis, understryker pater Samir Khalil Samir.

 

Vid sidan om utkastet till en ”arabisk social charta” ledde konferensen i Amman till ännu ett resultat. Det gäller planerna på en inrättning som observerar religionsfriheten i regionen och samlar information om den. Efter konflikten kring påven Benedikt XVIs tal i Regensburg 2006 var det från Amman som brevet från islamiska rättslärda till Vatikanen utgick. Det utgör utgångspunkten för en bestående och högkvalitativ katolsk-islamisk dialog.

 

Denna möjlighet till dialog med islam har blivit än viktigare nu sedan Al Azharuniversitetet i Kairo i fjol lade sina samtal med den Heliga stolen på is. Orsaken till misstämningarna, som ännu inte kunnat undanröjas, är de tydliga orden från påven över ämnet religionsfrihet i islamiska länder i hans nyårstal 2011.

 

(Vatikanradion 120321)

 

 

Ingen dialog med Boko Haram

 

Den islamistiska sekten Boko Haram ”stänger alla dörrar för förhandlingar” med den nigerianska regeringen. Det meddelar en påstådd ”talesperson” för sekten. Den kan inte ”lita de vantrognas ord”, säger talespersonen.

 

Nyheten kom två dagar efter att en muslimsk imam anlitats som medlare i fredssamtalen. Därmed finns det inte längre någon förhoppning om en förhandlingslösning.

 

- Vi kommer inte att beakta något förslag om en dialog, säger talespersonen enligt uppgift från nyhetstjänsten ”reuters”.

 

(Vatikanradion/reuters 120321)

 

 

Kyrkornas Världsråd varnar hinduer för konversion

 

Kyrkornas Världsråd, KVR, varnar kristna grupper i Indien för att underskatta riskerna vid en konversion från hinduism till kristendom. I ett pressmeddelande betonar rådet att religionsbyte är ett ”radikalt steg som måste tas med gott om tid för eftertanke och förberedelse”.

 

Uttalandet påminner om ett dokument från 2011 där KVR, Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) och Evangeliska Världsförbundet ställt upp regler för omvändelse till kristendomen. Gång på gång leder omvändelser till kristendomen i Indien till svåra interreligiösa spänningar.

 

(Vatikanradion 120321)

 

 

Ny attack mot Nigerias katoliker


En ny självmordsattack mot katoliker i Nigerias centrum har kostat ett tiotal människor livet. Vid de efterföljande oroligheterna skadades och dödades ytterligare personer. Angriparen körde en bil lastad med sprängämnen mot S:t Finbars kyrka i Jos, uppger en talesperson för räddningsstyrkorna.

Det är den andra attacken mot en kyrka i staden på två veckor. Den 26 februari dödades tre katoliker i Jos vid ett attentat, anstiftat av den islamistiska sekten Boko Haram.

Den på nytt uppblossande våldsvågen i Nigeria oroar grannlandet Tanzania. De första lätta sammanstötningarna rapporteras från huvudstaden Dar es Salaam, utgående från radikala grupperingar.

Rogatus Kimaryo, biskop i Same i norra Tanzania, sade i en intervju i Vatikanradion att han är rädd att oroligheterna skall sprida sig i större omfattning till hans region. Det är framför allt radikaliserade grupperingar som förgiftar det hittills fredliga Tanzania och oroar biskopen.

Kimaryo betonar uttryckligen det viktiga i att en dialog förs mellan olika trosgemenskaper, men även med den politiska ledningen. Det finns redan flera olika initiativ i landet, däribland har biskopskonferensen inrättat ett kontor som ansvarar för dialogen med andra religioner. Målet är ytterst att nå även fundamentalisterna.

- Jag skulle önska att vi även i fortsättningen kan leva vår tro i ett klimat av ömsesidig fred och tolerans, säger biskopen. Råder det inte fred finns heller ingen respekt gentemot Gud, de andra och naturen. Låt oss ta ett första steg mot de andra: Vi katoliker måste visa intresse för de andra religionerna, precis så som detta även måste ske från de muslimska ledarnas sida.

(Vatikanradion 120312) 

Ny roll för Mellanösterns kristna

 

- Död åt de kristna! – Ut med grekerna! – Vi har koll på er! Sådana graffiti på hebreiska vanprydde i februari det ortodoxa Heliga Korsets kloster i Jerusalem och en bil som stod parkerad utanför. Okända sprejare hade varit framme på natten, bara några steg från riksdagshuset Knesset. Håller det på att skapas en antikristen stämning i Israel, där ju flertalet kristna är araber?

 

Pater Pierbattista Pizzaballa, italiensk franciskan och kustos, ”uppsyningsman”, för de heliga platserna, vill tona ner problemet. Det är inte sprejarnas tilltag som oroar honom utan snarare läget för hans trosfränder i den ”arabiska vårens” länder.

 

- Det har skett och det sker en förföljelse av de kristna, och den kommer att fortsätta att ske, säger Pizzaballa. Men de kristna i Mellanöstern skall inte vara rädda, och de skall varken vara hycklande och underkastade eller bete sig som hysteriska offer, tillägger han. I stället borde de delta i kampen för ett nytt slags medborgerlighet, hoppas han. Det är något som sakta är på gång, även om han tror att processen kommer att ta många år.

 

(Vatikanradion 120305)

 

 

Strid om Al Azhar

 

Det muslimska brödraskapets och salafisternas framgångar kan komma att påverka Al Azhars roll i framtiden. Kairos universitet är den viktigaste auktoriteten inom sunnitisk islam och har varit känt för sina relativt moderata fatwor.

 

- Det råder inget tvivel om att det nu pågår en strid om Al Azhar, säger en professor vid universitetet, Mohammed Mehana, till nyhetsbyrån ”Adnkronos”. De nya islamiska strömningarna är ”långt borta från det moderna och pluralistiska tänkandet i Al Azhar”, men åtnjuter stor popularitet hos egyptierna.

 

Enligt uppgifter från nyhetsbyrån arbetar salafitiska parlamentariker på en reform av universitetets stadgar. De skall begränsa ämbetstiden för storschejken, universitetets andliga och intellektuella överhuvud. Denne skall inte längre utses av presidenten utan tillsättas genom val, av parlamentet eller till och med av folket.

 

(Vatikanradion/adnkronos 120305)

 

 

Kampanj i Kuwait mot fler kyrkor

 

Parlamentsledamöter tillhörande en ny islamistisk gruppering i Kuwait har förebådat motstånd mot byggandet av ickeislamiska religiösa byggnader. Kuwait har redan nu ”alltför många kyrkor för den kristna minoriteten”, säger parlamentsledamoten Osama Al Munawer. Från början var hans plan att demolera alla befintliga kyrkor i Kuwait, uppger den vatikanska presstjänsten ”Fides”.

 

Andra parlamentariker avvisar ”Adala”-gruppens fälttåg. Kuwaits författning säkrar religionsfrihet och alla människors rätt att offentligen utöva sin religiösa övertygelse, hävdar de.

 

(Vatikanradion/kap 120305)

 

 

Strid om Al Azhar

 

Det muslimska brödraskapets och salafisternas framgångar kan komma att påverka Al Azhars roll i framtiden. Kairos universitet är den viktigaste auktoriteten inom sunnitisk islam och har varit känt för sina relativt moderata fatwor.

 

- Det råder inget tvivel om att det nu pågår en strid om Al Azhar, säger en professor vid universitetet, Mohammed Mehana, till nyhetsbyrån ”Adnkronos”. De nya islamiska strömningarna är ”långt borta från det moderna och pluralistiska tänkandet i Al Azhar”, men åtnjuter stor popularitet hos egyptierna.

 

Enligt uppgifter från nyhetsbyrån arbetar salafitiska parlamentariker på en reform av universitetets stadgar. De skall begränsa ämbetstiden för storschejken, universitetets andliga och intellektuella överhuvud. Denne skall inte längre utses av presidenten utan tillsättas genom val, av parlamentet eller till och med av folket.

 

(Vatikanradion/adnkronos 120305)

 

 

Religionsfriheten alltmer hotad

 

Var fjärde människa i världen hindras från att utöva sin religion. Enligt uppgift från Vatikanen betyder det 2.2 miljarder människor. Och trenden är ökande, säger den Heliga stolens representant vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Tomasi, i ett tal till Rådet för mänskliga rättigheter.

 

Även terrorhandlingarna mot kristna i Afrika, Asien och Mellanöstern har ökat, antalet har blivit tre gånger större de senaste sju åren.

 

Samtidigt varnar den påvlige diplomaten i en intervju i Vatikanradion för att förlora den avtagande religionsfriheten i västvärlden ur siktet. De kristna marginaliseras alltmer i det offentliga livet i de sekulariserade länderna, konstaterar han. Detta fenomen måste göras medvetet genom strategier på många nivåer, säger ärkebiskop Tomasi – i första hand i skolundervisningen och medierna.

 

(Vatikanradion 120303)

 

 

Systemskifte i Syrien otillräckligt

 

FNs Råd för mänskliga rättigheter har sammanträtt i Genève och den Heliga stolen stöder förslaget om att inrätta en ”humanitär bro”. Medan Assadregimen fortsatte sin våldsanvändning mot oppositionen, krävde majoriteten av de 47 medlemsstaterna att Damaskus åtminstone skall ge hjälporganisationerna tillträde till landets befolkning.

 

Vatikanens observatör vid FN i Genève, ärkebiskop Silvano Maria Tomasi, framförde en vädjan från påven Benedikt XVI till rådsmötet. Han sammanfattar i Vatikanradion:

 

- Den Heliga stolen uttalade sig i Genève för humanitära lösningar och uttryckte sin oro för våldets offer. Vi uppmanar efterträget till ett slut på våldet och att vägen öppnas för dialog, försoning och en ärlig strävan efter fred. De senaste årtiondena har vi ofta nog sett hur våld skapar nytt våld. Det är aldrig för sent att sluta använda våld!

 

- Vidare kräver vi konkret möjlighet att föra in humanitär hjälp, läkemedel och läkare till de sårade och sjuka människorna i de områden som är under beskjutning. Bland dem Homs, sade Tomasi.

 

Den Heliga stolen framförde i Genève sin oro för framtiden för den religiösa samlevnaden, berättar Tomasi. Landet har en lång tradition av en i stort sett fredlig samlevnad. Tillsammans med alla samhällsgrupper och religiösa minoriteter – sunniter, shiiter, alawiter, kurder och kristna - måste man söka efter en ny framtid för Syrien, anser ärkebiskopen. Annars hotar ett skräckscenario för religiösa minoritetsgrupper, så som det nu är i Irak. Tomasi varnar för alltför snabba beslut, det krävs lösningar med bred horisont.

 

- Jag tycker det vore verkligt ansvarslöst om man bara vill ha en snabb politisk förändring utan att också tänka på ett alternativt ledarskap för landet och då också med hänsyn tagen till relationerna mellan de olika samhällsgrupperna i Syrien. Syftet måste vara att förhindra fortsatt blodsutgjutelse och även flyktingströmmar som världssamhället sedan skulle behöva ta ansvar för, säger Tomasi.

 

Jämfört med andra länder i den ”arabiska våren” är läget i Syrien mycket mer komplicerat, tillägger ärkebiskopen. Hela regionen är en kulturellt och politiskt delikat konstruktion. Utvecklas konflikten i Syrien, hotas hela den interna jämvikten i Mellanöstern. I världssamhällets ögon begår den syriska regimen ”systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter”. Men även om man vill sända en ”klar signal” till de syriska myndigheterna, är de praktiska möjligheterna för FN att ingripa starkt begränsade.

 

- I den här situationen verkar varken ett humanitärt eller militärt ingripande vara möjligt, så som skett i andra länder. Man måste därför söka en väg av övertygelse och försoning och påminna om att konsekvenserna av krisen för framtiden inte kan ignoreras. Världssamhället måste fortsätta att söka rättsliga och lagliga vägar för att kräva ansvarstagande för dem som lider, betonar ärkebiskop Tomasi.

 

(Vatikanradion 120301)

 

 

”Ett nytt Libyen förutsätter försoning”

 

Den apostoliske vikarien i libyska Tripolis, biskop Giovanni Innocenzo Martinelli, lovordar de filippinska och indiska sjuksköterskornas insats i staden Sirte. Han är ”djupt imponerad av det professionella allvar och vittnesbörd” som sköterskorna visade i sitt dagliga arbete på sjukhuset, sade han efter ett besök i katolska församlingen i Sirte.

 

Han skulle önska sig att man skrev en bok om den djupa vänskap som de gemensamma krigsupplevelserna har skapat mellan muslimer och kristna. Det klimat av solidaritet som han har förefunnit är verkligt imponerande, säger Martinelli.

 

Biskopen tillägger att också situationen kring Tripolis har lugnat sig. Allas strävan inför de förestående valen är kännbar. – Om vi vill bygga ett nytt Libyen, då är det av största vikt att försoning får äga rum, säger den apostoliske vikarien.

 

(Vatikanradion/fides 120301)

 

 

Nigerias kristna uppmanas förlåta Boko Haram

 

Ordföranden i Nigerias senat, David Mark, har uppmanat de kristna i landet att förlåta den islamistiska sekten Boko Haram. Han uttalade sig i tisdags i samband med biskopsmötet i Abuja. Mark påminde också om att förlåtelse inte är en uppgift för staten. Staten måste se till att attentatsmännen får ett rättvist straff.

 

Det är mycket oroande att religiösa motiv ligger bakom attentaten, sade ärkebiskopen av Abuja, John Oluronfemi Onaiyekan, vid biskopsmötets öppnande. Han uttryckte tacksamhet över att de islamiska religiösa ledarna uttryckligen tagit avstånd från ”dess band av fanatiska mördare”.

 

(Vatikanradion/apic 120229)

 

 

Påven: Be för Asiens förföljda kristna

 

Påven Benedikt XVI uppmanar de troende att be främst för de förföljda kristna i Asien. Det är en av hans officiella böneintentioner för månaden mars. Biskopen av indiska Vasai, Felix Anthony Machado, tidigare verksam vid Påvliga rådet för interreligiös dialog i Rom, är glad över denna uppmaning, säger han i en intervju i Vatikanradion.

 

- Vi har verkligen behov av denna solidaritet från världskyrkans och påvens sida. Särskilt en sak gör oss ledsna just nu: den indiska regeringens tryck på de kristna som inte åtnjuter samma skydd som andra religiösa minoriteter i vårt land, säger Machado.

 

Förföljelse och martyrium hör visserligen till kristendomens vara, men kristendomen söker en väg av dialog och fredlig samlevnad, tillägger biskopen.

 

- Martyriet är utan tvivel en del av kyrkohistorien. Varje gång det sker förföljelse, gör det kyrkans starkare. Det viktiga är, hur vi reagerar på den. För den låter kyrkan blomma ut än mer.

 

Den indiska författningen erkänner rätten till fri religionsutövning. Ändå är de kristna sedan ett antal år utsatta för angrepp från våldsamma hinduiska extremister. På ett index över förföljelse världen över från den evangeliska biståndsorganisationen Open Doors har Indien plats 32 av de länder där kristna förföljs mest.

 

(Vatikanradion 120228)

 

 

”Verklig passionstid i Syrien”

 

I Syrien råder en ”allvarlig humanitär kris”. Det sade den påvlige nuntien i landet, Mario Zenari, på tisdagen i en intervju i Vatikanradion. Främst i Homs, där oppositionella strider mot regimens säkerhetsstyrkor, saknar människor det mest elementära. Många kristna i Syrien upplever årets fastetid som en ”äkta passionstid”, säger nuntien.

 

- Vad som händer här under fastan är verkligen skakande. Framför allt i Homs råder svår nöd: det saknas baslivsmedel, det fattas mediciner, de skadade och sårade kan knappt få hjälp och det är svårt att jordfästa de döda. Hela folket lider, det talas om hundratusentals evakuerade och flyktingar.

 

Oberoende av hur konflikten slutar – snabbt humanitärt bistånd till det syriska folket kommer på första plats bland internationella åtgärder, det var deltagarna på syrienkonferensen eniga om vid mötet i Tunis i förra veckan.

 

På mötet diskuterade mer än 70 länder och organisationer under ledning av FNs förre generalsekreterare Kofi Annan möjliga lösningar på syrienkonflikten. Även den Heliga stolen hade en representant närvarande: ärkebiskop Michael Fitzgerald, nuntie i Egypten och Vatikanens observatör vid Aarabförbundet. Han pekar på splittringen som drabbat Syrien:

 

- Det var påfallande att den syriska regeringen saknades på konferensen. Representanter för Syriska Nationalrådet (SNC) var med, men inte regeringen. Det var ett möte med ”det syriska folkets vänner” och inte regeringens. Ett resultat var åsikten, som alla delade, att landet behöver humanitär hjälp. Det är mycket viktigt, för det finns ohyggligt många offer. För detta behövs en garanti från staten och syriska regeringen så att läkare, mediciner och livsmedel kan föras in i landet, säger Fitzgerald.

 

Den påvlige nuntien i Damaskus, Mario Zenari, uppger samtidigt att hjälporganisationernas arbete ger människorna i Syrien stora förhoppningar. Också påvens appell om ett slut på blodsutgjutelsen har välkomnats varmt av de kristna församlingarna. Ärkebiskop Fitzgerald hoppas att den syriska regimen skall visa sig redo för en dialog. Världssamhället är i princip enigt i frågan.

 

- Åtminstone i FNs generalförsamling finns en stor majoritet som har fördömt regeringens våldsamma förhållningssätt till oppositionen. Det finns alltså en stor solidaritet i många länder och en vilja till en demokratisk och fredlig lösning. Man försöker undvika konflikten och ett inbördeskrig. Beslutet att skicka Kofi Annan med särskilt uppdrag att åstadkomma förhandlingar är mycket viktigt. Det finns alltså en förhandlingsvilja: Syriska Nationalrådet är berett att förhandla med regeringsföreträdare. Nu gäller det att söka efter vem som kan vara medlare, säger Fitzgerald.

 

(Vatikanradion 120228)

 

 

Koranbränning hindrar bistånd i Afghanistan

 

Mot alla slags bokbål och för större religiös finkänslighet i islamiska länder – det är innehållet i ställningstaganden från kristna biståndsorgan och människorättsorganisationer. Orsaken är de häftiga demonstrationerna och upploppen i Afghanistan till följd av en ”olyckshändelse”.

 

Amerikanska soldater i basen i Bagram hade – av misstag ”förintat” exemplar av Koranen och andra islamiska skrifter bland soporna. Vredgade protester på flera håll i landet kostade flera människoliv och många människor skadades.

 

I ett brev till den afghanske presidenten Hamid Karzai framförde USAs president Barack Obama sina ursäkter. Det rörde sig om en ”olyckshändelse” skriver Obama som har för avsikt att per omgående låta undersöka fallet.

 

- Såvitt jag vet var exemplaren som brändes beslagtaget material som hittats hos extremister, säger pater Giuseppe Moretti i Afghanistan tillhörande barnabiternas missionsorden i en intervju i Vatikanradion. - Soldaterna tänkte väl inte på att det bland annat kunde röra sig även om exemplar av Koranen. Självklart skulle de ha kontrollerat detta på förhand.

 

Händelsen visar att en armé ”även utan vapen” kan åstadkomma mycket förödelse. Nu utnyttjat talibanerna protesterna till att värva nya medlemmar. Fast någon verkligt stöd i den afghanska befolkningen har de inte, anser Moretti:

 

- Människorna här längtar med all säkerhet inte efter talibanerna. Det afghanska folket vill äntligen ha fred. Det är lyckosamt att flickor sedan tio år tillbaka får gå i skolan. Det finns till och med regioner här där kvinnor står i ledningen för viktiga myndigheter. Allt det här sker visserligen ännu i det lilla formatet, men jag tror det är rätta vägen säger pater Moretti.

 

Demonstrationerna mot utländska trupper utgör för ögonblicket ett hinder för humanitär hjälp från utlandet. Det uppger direktorn för det internationella kristna biståndsorganet ”Shelter Now” (Skydd Nu) som verkat i Afghanistan sedan 1988, Udo Stolte. Många muslimer är så upprörda över skändningen av deras heliga skrifter att deras vrede riktas mot alla utlänningar från Väst, uppgav Stolte i en intervju med den evangeliska nyhetsbyrån idea på torsdagen. Shelter Now råder därför sina anställda att stanna kvar på sina kontor eller i organisationens byggnader.

 

Av Afghanistans 29.8 miljoner invånare är runt 99 procent muslimer. Antalet kristna, mest utlänningar, anges till cirka 10 000.

 

(Vatikanradion/idea 120224)

 

 

Turkiet förbereder ny författning

 

Den ekumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartolomaios I, hör till dem som nyligen hörts av ett parlamentsutskott i Ankara beträffande sin syn på en ny turkisk författning. De kristna i Turkiet knyter stora förhoppningar till detta projekt hos det regerande AKP-partiet. De skulle vilja ta steget upp till att bli första klassens medborgare, i jämnhöjd med landets islamiska majoritet.

 

Cengiz Aktar, som undervisar i politikvetenskap vid Bahcesehiruniversitetet i Istanbul, sade nyligen i en intervju i Vatikanradion: - Problemet med den turkiska republiken var från dess första början 1923 att den som regel betraktade de ickeislamiska minoriteterna som något utländskt.

Kommissionen för Interreligiös Dialog, KID, i Stockholms Katolska Stift. Kontaktperson: Kaj Engelhart, kajcaritas@hotmail.com, tel 070 - 771 12 95.