Nyheter


”Global Forum” öppnad i Wien

På måndagen öppnades i Wien konferensen ”Global Forum” på Kung Abdullahs Dialogcenter (KAICIID) med ett tal av kardinal Jean-Louis Tauran, chef för Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID). Drygt 490 deltagare från 90 länder deltog under tisdagen, bland dem Lutherska Världsförbundets ordförande, biskop Mounib Younan, den ortodoxe metropoliten av Paris, Emmanuel Adamakis, och presidenten för Internationella Judiska kommittén för Interreligiösa Konsultationer (IJCIC), rabbinen David Rosen.

- Jag är imponerad av kvaliteten på bidragen här, sade kardinalen i en intervju i Vatikanradion. - Och det viktiga var att accenten förlades till nödvändigheten av att förmedla det här centrets värderingar till den unga generationen.

- Särskilt handlar det om undervisning i skolorna och användningen av moderna medier för att utbilda en ny generation som blir medveten om att dialogen är en rikedom. Mångfald är rikedom, sade Tauran.

Kung Abdullahcentret, som finansieras av Saudiarabien, vill enligt egen uppgift till den unga generationen förmedla en ”objektiv, ärlig och rättvis” syn på dem som tillhör andra religioner och etniska grupper.

En uppgift för KAICIID skulle kunna vara att skapa gehör för ”hjärtats intelligens”, sade kardinal Tauran. Den inre intelligensen ”inspirerar oss till att respektera det Gud utför i varje mänskligt hjärta och att samtidigt respektera den hemlighet son varje mänsklig varelse utgör”.

Förutom kardinal Tauran deltog pater Miguel Angel Ayuso Guixot, sekreterare vid Påvliga rådet för interreligiös dialog. - Den Heliga stolens stöd för detta initiativ och för den saudiske monarken kan ses som en uppmuntran till fortsätta på denna väg, erkänna och skydda människovärdet och dithörande grundläggande rättigheter, särskilt religionsfriheten, sade Guixot.

- Kung Abdullahs intiativ stöds av regeringarna i Spanien och Österrike, och den Heliga stolen medverkar som observatör. Och alla förväntar sig att här skall förmedlas ett ärligt och trovärdigt synsätt, betonade Guixot.

KAICIIDs generalsekreterare Faisal A. Bin Muamma rpåminde vid öppnandet på måndagen om att starten på det saudiska dialoginitiativet gjordes vid mötet mellan det wahabitiska saudiska kungarikets monark, kung Abdullah Bin Abdelaziz, och påven Johannes Paulus II den 6 november 2007.

Samtidigt åtföljdes öppnandet av konferensen av protester från kristna männskorättsgrupper framför konferenshotellet. Centrets kritiker betraktar insitutionens deklarerade målsättning som krassa motsatsen till den inskränkta religionsfriheten i själva Saudiarabien. Tre miljoner kristna – främst gästarbetare från Filippinerna – saknar där rättigheten att bygga kyrkor och att leva ett offentligt kristet liv.

(Vatikanradion/kap 131117)


Publicerat: 2013-12-02 13:23

Judar och kristna tillsammans för religionsfrihet

Judar och kristna borde engagera sig gemensamt mer än hittills fö religionsfriheten. Det säger den ansvarige vid Vatikanen för de religiösa relationerna till judarna, kardinal Kurt Koch. De som tillhör de två religionerna borde visa ”klara och offentliga tecken på solidaritet” med alla som angrips på grund av sin religion och be för dem, säger kardinalen i ett budskap till den Europeiska rabbinkonferensen (CER) som sammanträder i Berlin.

Samtidigt har kristna och judar inför en ”aggressiv sekularism och militant ateism” uppgiften att vittna om en ”trandscendental dimension”. Under ”toleransens” täckmantel gömmer sig i allt högre grad en ny intolerans gentemot religiösa traditioner, anser den schweiziske kardinalen.

(Vatikanradion/kna 1131112)


Publicerat: 2013-11-25 09:55