Ungerns primas kräver utredning om judedeportationerna

Ungerns primas, kardinal Peter Erdö, kräver en upparbetning av det historiska skeendet kring judedeportationerna i landet år 1944. Sedan Ungern ockuperats av tyska Wehrmacht och SS, deporterades drygt 500 000 judar på bara några månader till förintelseläger.

Gärningsmännen var inte bara tyskar utan också ett antal ungrare. Erdö betonade på ett symposium i Tihany att man måste lära av detta och göra en uppriktig upparbetning av erfarenheterna. Om det lyckas, kan det som hände vara av nytta för den goda samlevnaden mellan kristna och judar, men också mellan andra nationaliteter och folkgrupper.

- Vad som behövs är en beslutsam vilja och vaksamhet, förklarade kardinal Erdö vid symposiet under veckoslutet.

(Vatikanradion/kap 13032304)


Kopternas påve välkomnar arméchefens kandidatur


Den koptiske påven Tawadros II välkomnar arméchefen Abdel Fattah as Sisis kandidatur till presidentämbetet i Egypten. Hans kandidatur är en ”nationell plikt” för fältmarskalken, säger Tawadros II enligt den egyptiska tidningen ”Ahram Online”. Al Sisi har den nödvändiga ”disciplinen” för att styra landet, säger Tawadros. - Samtidigt är alla fria att rösta på den de anser lämpad, betonar påven.

På tal om upproren i flera arabländer sedan 2010, den såkallade arabiska våren, anser Tawadros att de ”varken var en vår eller en sommar”. - De var en arabisk vinter som en illistig hand förde in i vår arabiska region för att spalta upp länderna i smärre stater, hävdar den koptiske påven.

 (Vatikanradion 130324)


Dialogkonferens i Wien


Dialogen mellan religiösa ledare från olika samfund kan bidra till en långsiktig bas för freden och en rättvisare och humanare värld. Kring detta enades deltagarna i en tvådagarskonferens, ”Global Ethics in Decision Making”, som avslutade på torsdagen i Wien med ett besök på ”Kung-Abdullah-centret” (KAICIID).

I konferensen deltog flera tidigare stats- och regeringschefer samt företrädare för världsreligionerna som slutit sig samman i såkallade ”InterAction Councils”.

(Vatikanradion/kap 130328)


Fördjupad dialog behövs i Nigeria


Till en ”fördjupad dialog” mellan kristna och muslimer manar ärkebskopen av den nigerianska staden Abuja, kardinal John Onaiyekan. Han framförde sitt råd i samband den tyska biskopskonferensens vårmöte i Münster. Kardinalen föreläste på de tyska biskoparnas studiedag kring ämnet religionsfrihet.


I Nigeria hotas den religiösa samlevnaden av den islamistiska sekten Boko Haram, sade Onaiyekan. Men Boko Haram representerar ingalunda de nigerianska muslimerna, betonade han. De tyska biskoparna underströk från sin sida sin solidaritet med de förföljda kristna i Nigeria.


Vid biskopskonferensens möte utsågs en efterträdare som dess ordförande efter den av åldersskäl avgående ärkebiskopen Robert Zollitsch.Till ny ordförande valdes kardinal Reinhard Marx, 60, från München.

(Vatikanradion/domradio 140313)


  


Judar och kristna borde agera tillsammans”


- Judar och kristna kan tillsammans blir starkare för att konkret göra världen bättre. För vid sidan om dialogen handlar det också om gemensamt agerande. Det sade påven Franciskus på torsdagen inför representanter för American Jewish Congress (AJC) i Vatikanen.


1906 grundades den amerikanska organisationen som vill främja ”välgång och säkerhet för judar i USA, Israel och i hela världen”. Mötet mellan påvarna och kommitténs representanter är en tradition, framhöll Franciskus:


- Vid sidan om dialogen är det viktigt att betona hur judar och kristna tillsammans kan verka för att bygga en rättvisare och mer broderlig värld. Och då vill jag eftertryckligt påminna om den gemensamma insatsen för de fattiga, de marginaliserade, de lidande, saden påven.


- Den insatsen är förankrad i det som Skrifterna säger rörande skydd åt de fattiga, åt änkan, åt den föräldralöse, åt främlingen. Det är en uppgift som givits oss av Gud och som speglar hans vilja och hans rättvisa. En autentisk religiös plikt, påminde Franciskus.


Nästa år firar kristna och judar 50-årsjubiléet för konciliedokumentet ”Nostra Aetate”. Sedan Andra Vatikankonciliet är det dokumentet en ”oumgänglig referenspunkt” i förhållandet mellan kristna och judar, betonade påven.


- Utifrån det dokumentet har med förnyad iver en reflektion utvecklats om det spirituella arv som förenar oss och som är fundamentet för vår dialog. Dokumentet är teologiskt och inte bara ett uttryck för vår önskan om ömsesidig respekt och uppskattning. Därför är det viktigt att vår dialog alltid präglas av en djup medvetenhet om vår relation till Gud, underströk Franciskus.


AJC har bidragit till att befästa relationen mellan kristna och judar, sade påven lovordande. Och han uppmuntrade kommitténs representanter att förmedla detta arv vidare till den unga generationen. Ett växande intresse för den religiösa relationen vore önskvärt både på den kristna som på den judiska sidan. I den andan står också för Franciskus den påvliga resan till det Heliga landet i slutet av maj.


- Om några månader har jag glädjen att få komma till Jerusalem, där enligt psalmerna alla är födda och där en dag alla folk skall samlas. Följ mig, ber jag er, med er förbön, så att denna resa får bära frukt av enhet, hopp och fred. Shalom!


(Vatikanradion 140213)


 

Franska symbolförbudet främjade islamofobi


Det förbud mot religiösa symboler i franska skolor som infördes för tio år sedan har förstärkt en antiislamisk stämning i landet. Det sade på måndagen den fransk-kanadensiska sociologen Valérie Amiraux i en intervju i presstjänsten ”Kipa”.


Genom förbudet förmedlar lagen budskapet att religion bara får praktiseras privat och därmed idén att man inte kan vara en god medborgare och samtidigt troende. Detta ”saknar inte bara proportioner utan är också vilseledande”, sade Amiraux.


Dessutom handlar debatten huvudsakligen om muslimer och andra religiösa minoriteter, betonade hon. Sällan är det tal om den judska kippan eller det kristna korset. Därför är problemet inte bara lagen utan också den offentliga debatten, underströk hon.


(Vatikanradion 140210)


 

Ekumeniske patriarken avvisar ”clash of civilizations”


Tesen att kulturernas sammandrabbning (”clash of civilizations”) skulle vara oundviklig avvisas av den ekumeniske patriarken Bartolomaios I. - Konflikter mellan kristna och muslimer har historiskt sett sina rötter i politiken och inte i religionen, sade Bartolomaios vid ”17. Eurasian Economic Summit” i Istanbul.


När religionen politiseras, till exempel av nationella ledare, har det ingenting att göra med ”religionens sanna natur och mål”, betonade han. Som nyhetstjänsten ”Kathpress” uppger, krävde patriarken att individuella och institutionella beslut fattas som syftar till en fredlig samlevnad i framtiden.


(Vatikanradion/kap 140210)


 

Påven Franciskus: Förintelsen en skam för mänskligheten!


Med anledning av minnesdagen för nationalsocialismens offer på måndagen har påven Franciskus skrivit ett brev till rabbinen Abraham Skorka i Buenos Aires. Brevet skulle läsas upp vid en konsert i konserthuset ”Parco della Musica” i Rom som ägde rum i samband med minnesdagen. En långvarig vänskap förbinder påven med brevets mottagare.


Påven valde den mycket personliga formen som ett brev utgör, för att på denna minnesdag uttrycka sin närhet till det judiska folket. I brevet framför Franciskus sin önskan att de som lyssnar till konserten kan tillägna sig historiens tårar, så att denna horror, denna skam för mänskligheten, aldrig upprepas.


Vid konserten, med namnet ”Hoppets violiner”, hördes för första gången i Italien tolv violiner och en violoncell som var nära att förstöras under Förintelsen. De har restaurerats av en israelisk instrumentmakare.


Konsertmusikerna vid framförandet representerade de tre monoteistiska religionerna. Musikens förmåga att skapa enhet skulle ge uttryck för deras harmoni. Bland annat spelades musik av Antonio Vivaldi och Ludwig van Beethoven.


- Men hjärtat hos dem som lyssnar kommer att uppfatta att bakom musiken hörs tårars stumma klang, skriver påven. - Tårar som lämnat spår i folkens själ och kropp.


(Vatikanradion 140127)


 

Fortsatt strid om ordet ”Allah”


I Malaysia fortsätter den mångåriga striden om ordet ”Allah”. Mer än hundra polisnamälningar för ”uppror”har kommit mot den malayiske prästen och chefredaktören för den katolska tidningen ”Herald”, Lawrende Andrew.


I ett nummer av tidningen i december bekräftade Andrew att ”katolska troende får använda begreppet ”Allah” som beteckning på Gud i gudstjänsten”. Han citerade också en kristen bön på malayiska språket som nämner ”Allah”.


Nyhetstjänsten Fides uppger att demonstranter har bränt en bild av den katolske prästen. De senaste dagarna har Andrew också utsatts för mordhot. Redan i början på året beslagtog polisen 300 biblar därför att de använder termen ”Allah”.


Efter en fyra år lång juridisk strid i domstol beslutade en appellationsdomstol i oktober i fjol att ”Allah”som namn på Gud inte får användas av ickemuslimer.


(Vatikanradion/fides 140120)


 

Påven besöker Yad Vashem


Påven Franciskus, som reser till det Heliga landet i maj, kommer också att besöka Holocaustmuseet Yad Vashem i Jerusalem. Det meddelar den apostoliske delegaten, ärkebiskop Giuseppe Lazzarotto, till nyhetstjänsten SIR. Påven kommer att ”hålla sig till det som det israeliska protokollet föreskriver vid officiella besök”, och ”Yad Vashem hör till det som föreskrivs”, säger Lazzarotto.


Påven kommer också att besöka Klagomuren och Tempelberget, som redan nu fastställda punkter på programmet. Hela programmet för påveresan till Amman, Betlehem och Jerusalem mellan den 24 och den 27 maj komer att tillkännages först i april. Fram till dess kan ”allting ändras”.


(Vatikanradion/sir 140116)


 

Muslimska brödraskapet terrorstämplat


Den egyptiska övergångsregeringen har officiellt terroriststämplat det muslimska brödraskapet. Gruppen hålls ansvarig för en attack i en stad i Nildeltat, lyder motiveringen. Vid attacken i Mansur dödades minst 13 personer, men brödraskapet säger sig inte stå bakom.


Övergångsregeringens beslut gör det möjligt att åtala de muslimska bröderna för medlemskap i en terroristorganisation, så som man gjort med den i juli avsatte presidenten Mohamed Mursi. Samtidigt minskar utsikterna till en försoning mellan den nya regimen, som får allt fler drag av den gamla under Hosni Mubarak, och det muslimska brödraskapet, som betraktas som den bäst organiserade politiska kraften i Egypten.


(Vatikanradion/ap 131226)


 

Massbröllop i Nigeria


Framstående islamiska ledare vigde i torsdags 1 111 par i ett massbröllop i den nordnigerianska staden Kano. Med detta ville de bekämpa det höga antalet skilsmässor, utomäktenskapliga födslar och det stora antalet änkor och frånskilda kvinnor som lever på gatorna.


- Den stora mängden skilsmässor är en oroande situation och har blivit farlig för samhället, sade den ställföreträdande borgmästaren i Kano, Abdullahi Umar Ganduje. De islamiska bröllopen skall också främja det islamiska samhället i Nigeria. Under de senaste månaderna har 4 500 par blivit vigda i samband med massbröllop.


(Vatikanradion/ap 131221)


 

Indonesiska muslimer protesterar mot julfirande


I den indonesiska provinsen Aceh protesterade på fredagen muslimer mot firandet av jul och nyår. Demonstranterna krävde ett förbud för det kristna firandet och hänvisde till ett motsvarande förbud i Koranen.


Protesterna ägde rum någa dagar efter att den islamiska prästorganisationen ”Ulema Consultative Assembly” i Banda Aceh hade förbjudit muslimer att skicka julhälsningar eller fira nyår. Provinsen Aceh är den enda regionen i det islamiskt dominerade Indonesien där den islamiska lagen, sharia, tillämpas.


(Vatikanradion 131221)


 

Bombregn över Aleppo


Enligt uppgifter från ögonvittnen är den syriska staden Aleppo sedan flera dagar utsatt för ett bombregn. Flygplan från regeringsstyrkorna angriper målinriktat bostadsområden, och även skolor träffas av bomberna. Det säger den grekisk-katolske ärkebiskopen av Aleppo, Jean-Clément Jeanbart, i en intervju i Vatikanradion.


- Projektiler och bomber överallt. Och döda – det är väldigt många döda och mycket stor förödelse. Det råder krig mitt i en stad full med människor: Till slut märker man inte ens längre var projektilerna kommer ifrån, varifrån de avskjuts. Här härskar flygangrepp, kanonskott, pansarattacker och även granater, säger Jeanbart.


Hur många människor som skadats eller dödats i attackerna kan ännu inte anges. Men minst 100 personer skall ha bringats om livet de senaste dagarna, däribland minst 30 barn. Likaså har de kristnas situation i Syrien försämrats, allt fler kristna byar ockuperas av islamister, säger Jeanbart.


- En präst i en kristen by berättade för oss att de förbjudit honom att ställa upp kors och överhuvudtaget att visa några kristna symboler. Kvinnorna måste bära slöja om de vill lämna sitt hem och man får inte längre ringa i kyrkklockorna, säger Jeanbart.


Trots alla negativa händelser vill ärkebiskopen inte ge upp hoppet. Han sätter sitt hopp till Genève-2-konferensen som börjar den 22 december.


- Vi hoppas att det skall finnas en viss eftertänksamhet hos alla som deltar i Genève-2-konferensen och att alla kommer till den med goda avsikter. Vi hoppas att den kan bli början på en fredsprocess och att det kommer till en fredlig överenskommelse mellan alla deltagare.


- Problemet är bara att inte endast regeringen och oppositionen är indragna i kriget utan också fundamentalistiska salafister som strömmat in i landet från alla möjiga håll. De är flera tiotusental, säger ärkebiskop Jeanbart.


Kommuniteten Sant'Egidio, som sammanträder den 19 och 20 december, har uppmanat Europarådet att befatta sig med flyktingsituationen i Syrien. Två och en halv miljon människor befinner sig för närvarande på flykt undan inbördeskriget, och varken EU eller enskilda europeiska länder tar sig an dramatiken.


Bara i Libanon uppehåller sig drygt 1.3 miljoner flyktingar, något som får det lilla men på grund av sitt strategiska läge för Europa viktiga landet att nästan kollapsa. En destabilisering i Libanon skulle få långtgående följder också för Europa, skriver Sant'Egidio till Europarådet.


Europa får inte stänga sin gränser utan måste ta emot fler flyktingar. Hittills har bara Tyskland och Sverige givit asyl åt 12 000 syrier vardera, sju andra europeiska länder har tagit emot ett betydligt mindre antal.


Dessutom kräver Sant'Egidio en mindre sträng invandringspolitik i Europa.


(Vatikanradion 131219)


 


Påven Franciskus satsar på religionsdialogen


Katolska kyrkan är medveten om det värde som ligger i vänskap och respekt mellan män och kvinnor från olika religiösa traditioner. I denna ömsesidighet ligger samhällets framtid, såvitt det vill leva i fred.


Det betonade påven Franciskus på torsdagen vid en audiens för plenarmötet med Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) som sammanträtt i Vatikanen under veckan. Mötets tema var ”Medlemmarna i skilda religiösa traditioner och samhället”.


- Vi inser alltmer betydelsen av denna vänskap och respekt, dels för att världen så att säga blir allt mindre, dels för att migrationen som fenomen skapar allt mer kontakter mellan olika människor och grupper från olika traditioner, kulturer och religioner, sade Franciskus.


Påven citerade i sitt tal den på tisdagen offentliggjorda skrivelsen ”Evangelii Gaudium”: En hållning av öppenhet i sanning och kärlek måste känneteckna den interreligiösa dialogen med dem som tillhör icke-kristna religioner, trots olika hinder och svårigheter, i synnerhet fundamentalismer på båda sidor.


Det finns många områden i världen där samlevnaden är besvärlig; politiska och ekonomiska motiv blandas med skillnader i religion och kultur och leder till oförståelse, felgrepp och ångest. Bara dialogen kan övervinna detta: ett möte präglat av vänskap och respekt.


- Att gå in i en dialog innebär inte att ge upp sin egen identitet när man möter den andre, inte heller innebär det att kompromissa med sin tro eller med den katolska moralen. Tvärtom, till den sanna öppenheten hör att i klar och glädjefylld identitet stå fast i sina egna djupaste övertygelser, sade påven.


Därigenom skapar man förståelse för den andre och blir beredd till respektfulla mänskliga relationer, betonade Franciskus. Och därför utesluter inte den interreligiösa dialogen och evangeliseringen varandra utan berikar varandra ömsesidigt.


- Vi tillämpar ingalunda en listig strategi för att vinna troende utan avlägger med glädje och i enkelhet vittnesbörd för den vi tror på och för det som vi är, sade påven.


Den konstruktiva dialogen bidrar dessutom till att övervinna en ytterligare rädsla, nämligen de sekulariserade samhällenas rädsla för religionen. Religion betraktas ofta som onödig och farlig. Åsikten att ett samliv är möjligt bara om man döljer sin egen religion, är vitt spridd, menade Franciskus.


- Men också här gäller: Hur skall det vara möjligt att skapa ett verkligt möte och bygga upp ett verkligt gemensamt hushåll och samtidigt tvinga den ena delen att undertrycka en viktig dimension i hans eller hennes liv?


- Man kan inte åstadkomma syskonskap i laboratoriet...vi måste ha modet och uthålligheten att möta den andre så som vi är. Framtiden ligger i en respektfull samlevnad mellan skillnader, inte i en likriktning efter en enda föregivet neutral tanke, underströk Franciskus.


(Vatikanradion 131128)


 


Religionsdialog och ekumenik hör ihop”


Dagens samhällen är inte bara mångkulturella utan ofta också mångreligiösa. Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) diskuterar vid sin pågående plenarförsamling, vilka utmaningar som möter religionerna i dagens civila samhällen.


Den senaste plenarföramlingen hölls för fem år sedan och därför ges också en tillbakablick på de gångna åren. Pater Indunil Kodithuwakku är undersekreterare i rådet. Han intervjuades i Vatikanradion.


- Enligt min mening är den interreligiösa dialogen nära förbunden med de ekumeniska samtalen. För numera är läget det att vi kristna, oavsett konfession, måste stödja varandra när det gäller att föra dialog med andra religioner, sade Kodithuwakku.


- Av egen erfarenhet vet jag hur viktigt det är att religioner visar varandra ömsesidig respekt och engagerar sig tillsammans för fred. Konkret var det till exempel viktigt med ett dokument i Sri Lanka som publicerades 2011 tillsammans med Kyrkornas Världsråd och Lutherska Världsförbundet. Där gällde det ett gemensamt kristet vittnesbörd i en mångreligiös kontext.


- Jag har vuxit upp i Sri Lanka i en blandad kristen-buddhistisk familj. Då spelar dialogen en stor roll, sade Kodithuwakku, som kommer från öriket Sri Lanka där fred råder sedan bara tre år, efter slutet på ett långt inbördeskrig.


Vid plenarförsamlingen med Påvliga rådet för interreligiös dialog, som pågår till torsdagen, deltar förutom rådets medlemmar även gäster från Sudan, Indonesien, Nigeria och Kanada.


(Vatikanradion 131125)


 

OSSE undersöker de kristnas situation


Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) skall undersöka de kristnas situation i sina medlemsländer. Inför detta möts religionsföreträdare, diplomater och samhällsvetenskapare den 29 november i Rom.


Enligt planerna skall då måttet på religionsfrihet, intolerans och diskriminering i varje land analyseras. Initiativet till konferensen kommer från påvliga universitetet Angelicum och utgår från Ukrainas ordförandeskap i OSSE.


I Europa stiger antalet hatbrott mot kyrkliga inrättningar eller mot enskilda engagerade kristna. Högst på listan står Storbritannien med 1 543 incidenter, följt av Tyskland med 414 och Sverige med 258.


(Vatikanradion/kap 131121)


 

Global Forum” öppnad i Wien


På måndagen öppnades i Wien konferensen ”Global Forum” på Kung Abdullahs Dialogcenter (KAICIID) med ett tal av kardinal Jean-Louis Tauran, chef för Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID). Drygt 490 deltagare från 90 länder deltog under tisdagen, bland dem Lutherska Världsförbundets ordförande, biskop Mounib Younan, den ortodoxe metropoliten av Paris, Emmanuel Adamakis, och presidenten för Internationella Judiska kommittén för Interreligiösa Konsultationer (IJCIC), rabbinen David Rosen.


- Jag är imponerad av kvaliteten på bidragen här, sade kardinalen i en intervju i Vatikanradion. - Och det viktiga var att accenten förlades till nödvändigheten av att förmedla det här centrets värderingar till den unga generationen.


- Särskilt handlar det om undervisning i skolorna och användningen av moderna medier för att utbilda en ny generation som blir medveten om att dialogen är en rikedom. Mångfald är rikedom, sade Tauran.


Kung Abdullahcentret, som finansieras av Saudiarabien, vill enligt egen uppgift till den unga generationen förmedla en ”objektiv, ärlig och rättvis” syn på dem som tillhör andra religioner och etniska grupper.


En uppgift för KAICIID skulle kunna vara att skapa gehör för ”hjärtats intelligens”, sade kardinal Tauran. Den inre intelligensen ”inspirerar oss till att respektera det Gud utför i varje mänskligt hjärta och att samtidigt respektera den hemlighet son varje mänsklig varelse utgör”.


Förutom kardinal Tauran deltog pater Miguel Angel Ayuso Guixot, sekreterare vid Påvliga rådet för interreligiös dialog. - Den Heliga stolens stöd för detta initiativ och för den saudiske monarken kan ses som en uppmuntran till fortsätta på denna väg, erkänna och skydda människovärdet och dithörande grundläggande rättigheter, särskilt religionsfriheten, sade Guixot.


- Kung Abdullahs intiativ stöds av regeringarna i Spanien och Österrike, och den Heliga stolen medverkar som observatör. Och alla förväntar sig att här skall förmedlas ett ärligt och trovärdigt synsätt, betonade Guixot.


KAICIIDs generalsekreterare Faisal A. Bin Muamma rpåminde vid öppnandet på måndagen om att starten på det saudiska dialoginitiativet gjordes vid mötet mellan det wahabitiska saudiska kungarikets monark, kung Abdullah Bin Abdelaziz, och påven Johannes Paulus II den 6 november 2007.


Samtidigt åtföljdes öppnandet av konferensen av protester från kristna männskorättsgrupper framför konferenshotellet. Centrets kritiker betraktar insitutionens deklarerade målsättning som krassa motsatsen till den inskränkta religionsfriheten i själva Saudiarabien. Tre miljoner kristna – främst gästarbetare från Filippinerna – saknar där rättigheten att bygga kyrkor och att leva ett offentligt kristet liv.


(Vatikanradion/kap 131117)


 

Dialogen med islam 50 år


Katolska kyrkans dialog med islam fyller 50 år. Kardinal Jean-Louis Tauran, chef för Påvliga rådet för interreligiös dialog, har kommenterat det dialogarbete som gjorts. De viktigaste stegen har tagits på lokal nivå, säger han.


-Den interreligiösa dialogen äger rum inte här i Vatikanen utan i de lokala kyrkorna. Mycket viktiga är också de stora mötena, som fredsmötena i Assisi. Numera har vi regelbunden kontakt med olika dialoginstitutioner i Libyen, Egypten och snart, hoppas jag, också i Irak.


- Allt det här skapar ett nytt klimat och jag tror att alla troende måste stå tillsammans för att till en början leva sin egen tro och därefter förstå och respektera att någon som har en annan tro än jag inte nödvändigtvis är en fiende, utan en partner, en pilgrim på väg mot sanningen, som jag själv, säger Tauran.


För ett år sedan öppnades i Wien ett centrum för interreligiös dialog, där den Heliga stolen är observatör: ”Kung Abdallah Ben Abdelaziz' Centrum för interreligiös och interkulturell dialog”, förkortat Kaiicid. Det är grundat av Österrike, Spanien och framför allt Saudiarabien, vars kung givit inrättningen dess namn.


Tauran är positiv till att ”nyttja denna kanal” för att lösa vissa situationer utan rädsla för att möta hinder. Samtidigt tillägger Tauran: - Jag är realistisk. Babyn börjar gå själv, man måste ge det stöd.


Nästa vecka startar Kaiicid en konferens med syftet att ge den unga generationen en objektiv, ärlig och rättvisande bild av ”den andre”. Utbildningsministrar från flera länder skall delta.


Vissa kritiska observatörer betraktar den kristen-islamiska dialogen som enkelriktad: bara den kristna parten är i rörelse. Tauran instämmer: det är riktigt att de flesta dialoginitiativen hittills utgått från de kristna. Men kardinalen hänvisar också till dokumentet ”A Common Word”, det brev från islamiska lärde som tillkom efter påven Benedikt XVIs missförstådda tal i Regensburg, där han reflekterade kring tro och förnuft.


- Det var första gången som initiativet kom från muslimerna, det måste erkännas. 38 islamiska lärde, som med tiden blev 138, skrev brevet till påven; de lade ut islams priciper och önskade sig större ömsesidig förståelse och en relation mellan islam och kristendom som stöder sig på kärleken till Gud och till nästan.


- En frukt av detta lovvärda initiativ var grundandet av ett islamisk-kristet forum som består än idag. Även om det är mycket komplicerat, måste man mötas, se varandra i ögonen och upptäcka att man i grund och botten har mycket gemensamt.


- Vägen är lång, säger dialogrådets sekreterare, Miguel Angel Guixot, men med påven Franciskus leder vägen vidare i dialog och vänskap. Och kardinal Tauran berättar:


- Påven Franciskus kom till mig, medan han var ärkebiskop av Buenos Aires, och bad mig om tips på en bra utbildningsinstitution för islamiska studier för en präst från Buenos Aires. Han ville ha någon i sitt stift som kan tala med muslimer och som kan ämnet. Det visar på hans intresse.


- För övrigt har Franciskus ända från början på sitt pontifikat betonat den aspekten av den interreligiösa dialogen. Det finns inget alternativ till dialogen, säger Tauran.


Kardinalen gav sina kommentarer på tisdagen i samband med pesentationen av en bok på 2 000 sidor, där alla 909 dokument i ämnet interreligiös dialog, från år 1963, Andra Vatikankonciliets år, och framåt är återgivna.


(Vatikanradion 131113)


 

Framsteg i religionsdialogen


Katolska kyrkans samtal med andra religioner har gjort viktiga framsteg under påven Benedikt XVI. Det sade Vatikanens ansvarige för den interreligiösa dialogen, kardinal Jean-Louis Tauran, på tisdagen när boken ”Den interreligiösa dialogen i katolska kyrkans officiella lära 1963-2013” presenterades.


Särskilt det omstridda ”Talet i Regensburg” i september 2006 gav liv åt dialogen, sade Tauran. Där tog Benedikt XVI upp islams förhållande till våld, och talet ledde till kraftiga protester från muslimerna.


Tauran påminde om att påven Benedikt XVI i efterdyningarna efter debatten grundade det ”Islamisk-kristna forum” som fortlever än idag.


(Vatikanradion/kna 131112)

 


Argentinsk rabbin blev parlamentsledamot


I det argentinska valet på söndagen valdes bland andra en rabbin till ledamot i landets parlament. Rabbinen Sergio Bergmann ”torde vara den ende rabbinen utanför Israel” som också är medlem i ett nationellt parlament.


Rabbinen Bergmann vann en plats för center-höger-partiet PRO i en valkrets i Buenos Aires. Han är en känd person i Argentina som grundare av en ”Judaica”-stiftelse och betraktas som en god vän till den nuvarande påven Franciskus.


(Vatikanradion/apic 131030)


 

Nya angrepp på kristna byar i Syrien


- De flesta invånarna i de båda kristna syriska byarna Sadad och Hofar har lyckats fly, men 1 500 kristna är fortfarande inneslutna där, bland dem också katoliker. Det säger jesuitpater Ziad Hilal från Homs, som ligger drygt 60 kilometer från de två byarna.


- För några dagar sedan angrep rebeller byarna Sadad och Hofar som till största delen har syrisk-ortodox befolkning. 15 000 människor flydde till Homs och dess omgivningar. Flera dödsfall har rapporterats och familjer saknas. 1 500 mäniskor är instängda i byarna, läget är allvarligt, delvis har vi förlora kontakten och vet inte hur människorna har det. Läget blir allt alvarligare, säger Hilal.


Enligt arabiskspråkiga medier överfölls Sadad i början av förra veckan av rebellgrupper som står Al Qaida nära: al-Nusrafronten och ”Islamiska staten i Irak och Syrien”. Syriska regeringstrupper försökte driva iväg islamisterna med vapenmakt.


Det syrisk-ortodoxa ärkestiftet Homs och Hama vände sig i veckoslutet med ett nödrop till internationella institutioner. Man begärde hjälp att trycka på belägrarna om att skydda civilbefolkningen.


De tre kyrkorna i området, den syrisk-ortodoxa, grekisk-katolska och romersk-katolska, försöker i det dramatiska läge som råder att gemensamt ge flyktingarna skydd, så gott det går. Den 21 november hålls en konferens i Vatikanen om läget i Mellanöstern. Påven Franciskus kommer att delta. Inbjudna deltagare är flera patriarker och ledande representanter för de katolska östkyrkorna som är förenade med Rom.


I slutet av 2011 ägde en biskoppssynod kring temat Kyrkan i Mellanöstern rum i Rom. Dokumenten från synoden presenterades av påven Benedikt XVI på hans sista utlandsresa i Libanon hösten 2012.


(Vatikanradion 131029)

 


Vatikanen vill ha dialogkommitté i Irak


Vatikanen eftersträvar en interreligiös dialogkommitté i Irak. Det framgår av en deklaration från Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID) på tisdagen. Dialogrådet vill inleda ett samarbete med de olika religiösa gemenskaperna i Irak för att inrätta en permanent dialogkommitté, heter det i dokumentet.


För detta ändamål träffas i Rom för närvarande representanter för dialogrådet med ledande företrädare för de religiösa samfunden i Irak. Bland dem är representanter för de shiitiska, sunnitiska, kristna, jesidiska och sabianska/mandeiska gemenskaperna.


Efter det just nu pågående första mötet i sitt slag i Vatikanen är avsikten att fördjupa den ömsesidiga kunskapen om de olika religionerna och att samtidigt utveckla perspektiv för den kommande dialogen.


(Vatikanradion 131029)


 

Mer bildning mot terrorismen”


Efter den blodiga attacken mot bröllopsfirande kopter i Kairo i söndags varnar nu kyrkliga representanter för religiösa spänningar i Egypten. Biskop Adel Waki i Alexandria anser det sannolikt att islamistiska terrorister ligger bakom attentatet.


Vid attentatet dödades fyra kopter, bland andra ett barn. Teroristernas målsättning var att ”skapa kaos” och hålla regeringen och armén ansvariga, ”som inte lyckas att garantera säkerheten”, sade Zaki till nyhetstjänsten ”fides”.


Muslimska brödraskapet fördömde attentatet officiellt. Det välkomnar pater Hani Bakhoum, sekreterare vid det koptisk-katolska patriarkatet i Alexandria, i en intervju i Vatikanradion. Men nu krävs också konkret handling, sae Bakhroum vidare. Mot terrorism hjälper endast bildning, betonade han.


- Jag har hört alla dessa fördömanden, men jag hoppas att det också i praktiken och i vardagslag kommer fram ett synligt förhållningssätt som tar avstånd. Vi tackar alla som uttalat sig negativt om attacken.


- Men nu krävs också handling: kristna och muslimer måste tillsammans skapa denna anda av samarbete, fred och mänskliga värden. Ord är inte nog, nu behövs handling.


Muslimska brödraskapet beklagade i ett uttalande efter attentatet att det saknas säkerhetsåtgärder framför kristna kyrkor. - Vi beklagar att myndigheterna med militärens stöd inte sörjer för skydd och fortsätter att ignorera anlagda bränder, vandalism och mord, säger brödraskapet som enligt kritikerna själva står i kontakt med terroristerna.


En dialogens kultur – i stället för ringmurar runt kyrkorna – är vad pater Bakhoum vill se. Till denna dialogens kultur anser han för övrigt att de kristna i Egypten själva har bidragit i väsentlig utsträckning:


- Vi har aldrig krävt något yttre skydd. Också som kyrka försöker vi på allvar samarbeta med staten för att skapa en anda av gemensamt arbete. Katolska kyrkan har stor betydelse när det gäller utbildningsområdet.


- Och det är en viktig punkt: Det behövs en mänsklig bildning, en allomfattande bildning, inte bara en religiös bildning. Vi tror att man kan skapa en civilisation grundad på mänskliga rättigheter, om vi har välutbildade mäniskor, säger Bakhoum.


(Vatikanradion/fides 131022)”Pacem in terris” 50 år


F
redsencyklikan ”Pacem in terris” firar 50 år i år och är fortfarande aktuell. Rundskrivelsen av påven Johannes XXIII, som helgonförklaras nästa år, har ockå i vår tid stor betydelse. Det säger den förre apostoliske nuntien i Egyptien och tidigare chefen för Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID), ärkebiskop Michael Fitzgerald, numera bosatt i Jerusalem, i samband med en konferens om encyklikan i Rom.

Pacem in terris” skrevs under kalla krigets period. Visserligen är den konflikten mellan Väst och den dåvarande Sovjetunionen över sedan länge, men innehållet i skrivelsen har behållit sin aktualitet, anser Fitzgerald.

- Encyklikan talar förstås inte uttryckligen om förföljelsen av kristna, och den hade inte heller för avsikt att fördöma någon eller något. Johannes XXIII pekade på vad som är gott för människan. Och dit hör till exempel religionsfriheten, säger ärkebiskop Fitzgerald.


- Det handlar om att man skall få utöva sin feligion inte bara privat utan också offentligt. Vidare betonar Johannes XXIII att man också har rätt att byta religion. Det är punkter som idag utgör problem i många islamiska länder.

Den arabiska våren är ett tecken på att också muslimer i Nordafrika och Mellanöstern vill engagera sig i grundläggande frågor kring mänskliga rättigheter, menar Fitzgerald. Vad människor behöver i islamiskt präglade länder är respekten för grundläggande rättigheter, betonar han.

- Nästa steg skulle vara en djupgående dialog om och behandling av mänskliga rättigheter. Det är enligt min mening det viktigaste området i den nuvarande interreligiösa dialogen. Det skulle också innebära att muslimska politiker tydligare än hittills kritiserar förföljelserna av kristna. Där är jag optimist, för det finns en hel del exempel på länder och muslimska ministrar som har talat klartext, säger ärkebiskop Fitzgerald.

(Vatikanradion 131010)


Peshawarmassakern ”stärker vår tro”

Massakern på kristna i staden Peshawar i Pakistan har ”stärkt vår tro”, säger den katolske prästen och tidigare ansvarige i Caritas Asien, Bonnie Mendes, i samtal med nyhetstjänsten Fides. Attentatet, som krävde 126 kyrkobesökares liv, har ”fört de kristna samman i stället för att splittra dem”, säger Mendes, som är medlem i de pakistanska biskoparnas Justitia et Paxkommission.

Kyrkorna är idag mer fyllda, inte mindre, än före attacken. Mendes anser inte att talibanerna i Pakistan är intresserade av demokrati. Ändå stöder de kristna i landet den nya regeringen i dess försök att förhandla med talibanerna.

- Det finns inget alternativ till en sådan dialog, säger Mendes. Efter attentatet i slutet av september har den pakistanska regeringen tills vidare skrinlagt sina planer på en dialog med talibanerna.

(Vatikanradion/fides 1310109)
 

Påvemöten med ortodox patriark och överrabbin

Påven Franciskus tog på måndagen emot den ortodoxa patriarken av Alexandria och hela Afrika, Teodoros II, i en audiens. Patriarken är född på Kreta, har länge verkat i Zimbabwe och residerar sedan 2004 i Alexandria.

Alexandria hör tillsammans med Konstantinopel, Jerusalem och Antiokia till de fyra tidigkristna patriarkaten. Den ortodoxe patriarken av Alexandria, som också får bära titeln ”påve”, är överhuvud för omkring 350 000 ortodoxa troende i Afrika. Av de 22 ärkestiften under hans jurisdiktion ligger fem i Egypten. På grund av kyrkosplittringen finns det också en koptisk-ortodox och en koptisk-katolsk patriark i Alexandria.

Den 11 oktober tar påven Franciskus emot den judiska församlingen i Rom. Som Vatikanen tillkännagav på måndagen kommer påven först att samtala med Roms överrabbin Riccardo di Segni mellan fyra ögon och därefter sammanträffa med delegater från församlingen.

Vid mötet med di Segni kommer också 70-årsdagen av den nazistiska razzian i Rom 1943 och deportationen av stadens judar till koncentrationslägren att beröras. Vatikanen uppges planera ett deltagande i minneshögtiden detta datum, den 16 oktober. Vid tyska SS-truppers razzia i det judiska kvarteret vid Tibernstranden den 16 oktober 1943 arresterades 2 091 personer och transporterades till utrotningslägren.

(Vatikanradion 130930)Saudisk stormufti förordar kyrkorivningar

Saudiarabiens stormufti, schejk Abdul Aziz bin Abdullah, förordar att kristna kyrkor rivs på den arabiska halvön, uppger den katolska nyhetstjänsten Fides. Det motsvarar islamisk rätt att riva ner sådana kyrkor i regionen, eftersom islam är den enda legitima religionen där, anser han.

Stormuftin uttalade sig inför en delegation från Kuwait, som i motsats till Saudiarabien tillåter kristna kyrkor. Kuwaitiska politiker kräver på senare tid ett förbud mot bygget av kyrkor. Den senaste tiden har nya kyrkor invigts i Dubai och Förenade Arabemiraten. .

I Saudiarabien finns däremot inga kyrkor, trots att landet har uppskattningsvis tre till fyra miljoner kristna gästarbetare.

(Vatikanradion/apic/fides 130929)

Franska imamer stödde påven


En grupp franska imamer som deltog i en audiens med påven Franciskus i onsdags uttrycker att de ser katolska kyrkans ledare som en försoningens man. - Vi känner någonting starkt hos denne påve. Vi minoriteter behöver honom, sade Hassen Chalghoumi, en tunisisk imam från Drancy utanför Paris, enligt AFP.

- De moderata måste få stöd. Vi får inte likställas med de extremister som bränner ner kyrkor, sade Chalghoumi. Besöket hade organiserats av Marek Halter, en fransk författare av polsk-judiskt ursprung, som hade ett kort möte med påven under audiensen.

Gruppen utgjordes av åtta imamer, sju från Paris med omgivningar och en från Marseille. Chalghoumi uppgav att de alla är sufi, det vill säga tillhörande en moderat, mystikt inriktad strömning i islam. Tarek Ben Ammar, tunisisk finansman inom film och TV, hade flugit imamerna till Rom i sitt privatplan och menade att besöket främjar den interreligiösa dialogen.

- Vi har ett problem att lösa oss emellan, sade Ammar, ett som de kristna hade under medeltiden. Politisk islam håller på att ta överhanden. - Halter ansåg att ”Franciskus kan göra det Benedikt aldrig lyckades med: att försona kristendomen och islam”.

Johannes Paulus II och Benedikt XVI svarar båda för en öppning gentemot islam. Men Benedikt har kritiserats för att han syntes sammankoppla islam md våld i ett tal i Tyskland kort efter sitt val till påve 2006.

(Ahramonline/afp 130925)

 

Dialogen med traditionella religioner behövs”

Hur betraktar kyrkan i Asien påven Franciskus? Och hur skall mission se ut idag? Kring detta kretsar ett samtal som Vatikanradion haft med kardinal Luis Antonio Tagle, ärkebiskop av Manila på Filippinerna.

Kardinalen är övertygad om att mission i Asien endast är möjlig genom dialog. Den måste utvecklas från ”missio ad gentes” till ”missio inter gentes” - från mission till folken till mission bland folken. Tagle nämner tre slags dialog:

- Dialogen med de fattiga, dialogen med de traditionella och växande kulturerna och dialogen med de traditionella religionerna. Vi är mycket glada över att vi har en påve som följer denna dialogens väg. Det är inte enkelt att som minoritet för en dialog med Asiens stora religioner, men det är möjligt, säger Tagle.

Katolska kyrkan i Asien är också mycket nöjd med att ärkebiskop Parolin utnämnts till ny statsseketerare i Vatikanen, säger kardinalen. Parolin har erfarenhet från förhandlingarna med Folkrepubliken Kina och har varit till stor hjälp för kyrkan i Asien, i synnerhet vad gäller relationerna till Vietnam.

Kyrkan i Asien beskrivs av Tagle som en kyrka av fattiga, av minoriteter och av invandrare. Ärkebiskopen av Manila betonar också att påven Franciskus tagits emot mycket positivt på Filippinerna.

- Människorna här har tagit emot påven Franciskus med kärlek, sympati opch entusiasm, för han ger kyrkan ett ansikte som står den asiatiska kulturen mycket nära. Precis som påven fäster också många här stor vikt vid mellanmänskliga relationer – varje människa är viktig.

- När påven träffar någon, då koncentrerar sig för honom hela världen i denna enda människa. För oss asiater är detta ett uttryck för andlighet, för närhet till Herren. På så sätt har påven Franciskus här erövrat de troende människornas hjärtan, betonar kardinal Tagle.
(Vatikanradion 130926)

 

 

Pakistan: Värsta angreppet någonsin


81 dödsoffer skördade bombangreppet på en kyrka i nordvästra Pakistan nyligen. Attacken mot Allhelgonakyrkan i staden Peshawar på söndagen var det blodigaste angreppet på kristna i Pakistans historia.

Ett flertal självmordsbombare sprängde sig i luften efter gudstjänsten, just som kyrkobesökarna var på väg ut i det fria. Förutom de 81 döda rapporteras drygt 140 skadade. En lokal grupp med anknytning till talibanerna har tagit på sig dådet och förebådat flera nya.

- Djupt skakad, uttalade sig FNs generalsekreterare Ban Kee Moon. Påven Franciskus sade under sitt besök på Sardinien: - I Pakistan har gärningsmän bestämt sig för hat och krig. Det är fel väg, den leder ingenstans. Bara fredens väg leder till en bättre värld.

I Pakistan måste nu regeringen hitta en förklaring. Hittills har den bemödat sig om fredsförhandlingar med talibanerna. - Vad skulle det kunna vara för en dialog? Fred med människor som dödar tusentals oskyldiga? Det säger Paul Bhatti, ledare för Förbundet för pakistanska minoriteter och själv katolik.

Hans bror, som på sin tid var den ende kristne i det pakistanska kabinettet, mördades av en islamist år 2011. - De här terroristerna har ingen religion, säger Pakistans regerinsgchef Nawaz Sharif.

Ärkebiskop Edgar Peña Parra är apostolisk nuntie i Islamabad. - Självklart är vi alla verkligen fyllda av djup smärta, säger han i en intervju i Vatikanradion. - Det här är ju bara det senaste i en lång rad av attacker på vår kristna gemenskap. I ett sådant ögonblick står alla vi kristna förenade, för vi utgör ju en minoritet här i landet. Än en gång måste vi uppleva hur vå kristna kyrka i Pakistan är en lidande kyrka, säer han.

Nuntien är påven mycket tacksam för hans fredsappell. - Jag ber alla att inte glömma vår kyrka i Pakistan. Varje dag lider den under diskriminering och angrepp. Det tycks mig viktigare än någonsin att be för fred i världen.

På många håll i Pakistan blockerade de kristna på söndagen gator och vägar för att protestera mot attentatet. På en av de viktigaste tillfartsvägarna till huvudstaden tände de eld på bildäck och krävde högljutt ett ökat skydd för minoriteterna i landet.

På måndagen inleddes en tredagars landssorg. De kristna skolorna hålls stängda de närmaste dagarna. På regeringsbyggnaderna i Islamabad flaggades på halv stång. Parlamentsledamöterna bar svarta armbindlar. I flera städer protesterade kristna även på måndagen mot attentatet i Peshawar. I Islamabad har 600 demostranter i en timme blockerat en motorväg, och flera protestdemonstrationer har hållits i Lahore, Karachi, Faisalabad och Peshawar.

Minoritetstalesmanen Paul Bhatti säger i en intervju att han uppmanat de kristna att bevara lugn och ordning. De kristna ber, de visar sin smärta, och de vädjar till regeringen om allvarliga åtgärder för att skydda minoriteterna, sade han.

Polisen har förebådat utökat skydd för kristna byggnader i Peshawar. Vid attentatet på söndagen dödades också en polisman som var utposterad för att skydda Allhelgonakyrkan. De kristna utgör bara en liten minoritet i Pakistan – av de 180 miljonerna invånare är 96 procent muslimer.

(Vatikanradion 130923)

 

Muslimska Brödraskapet olagligförklarat

Det Muslimska Brödraskapet i Egypten är på nytt olagligförklarat. Beslutet fattades i en domstol i Kairo på måndagen. Domstolen beslöt också om konfiskering av brödraskapets egendom. Under hela Hosni Mubaraks regeringstid, som gick till ända 2011, var brödraskapet förbjudet.

Men Mubarak tolererade att muslimbröder fick kandidera som oavhängiga till parlamentet. I mars 2012 upphävdes förbudet mot dem. Samtidigt blev en medlem, Mohammed Mursi, Egyptens president. Sedan Mursi störtades i juli i år har vinden åter vänt mot det Muslimska Brödraskapet.

(Vatikanradion/agi 130923)

 

Vatikankälla dementerar syrisk massaker

Den vatikanska nyhetstjänsten ”Fides” dementerar uppgifter som talar om en massaker på kristna i Aleppo. Nyhetsuppgiften att oppositionella dödat 130 kristna är ”fullkomligt falsk”, enligt Fides. Kyrkliga kretsar på platsen vet ingenting om en sådan massaker.

Däremot antyder de att vissa grupperingar har intresse av att sprida uppgifter av detta slag för att ytterligare öka spänningarna mellan grupper, religioner och konfessioner. - Sådana uppgifter syftar till att sprida terrorn, säger en präst från Aleppo.

- Det finns de som vill starta ett religionskrig, som på sin tid i Libanon, säger prästen. Men det är däremot sant att de kristna i Aleppo har att genomgå en ytterst besvärlig tid. De är rädda och utsätts för våld, uppger samma prästerliga källa.

(Vatikanradion/fides 130923)

 

Ny dialog Vatikanen – al Azhar?

 

Det finns tecken på en förestående ny dialog mellan Vatikanen och al Azharuniversitetet i Kairo. Den arabiska katolska internetportalen abouna.org publicerade på onsdagen ett meddelande från lärosätet som säger att påven Franciskus i ett personligt brev till storschejken vid al Azhar, Ahmed al Tayyeb, uttryckt ”Vatikanens respelt för islam och muslimerna”.

Alla ansträngningar borde göras för ”den ömsesidiga förståelsen mellan kristna och muslimer”, för ett gemensamt engagemang för en fredlig och rättvis värld, heter det i brevet. Det uppges ha överlämnats till al Tayyeb på tisdagen av nuntien i Egypten, ärkebiskop Jean-Paul Gobel.

 

I sitt svar skriver al Tayyeb, enligt abouna.org, att al Azhar står upp för respekten mellan alla religioner, till skydd för människans värdighet och för de höga värden som är förankrade i Koranen och den islamiska sunnan (traditionen).

- Muslimerna är beredda ”till samarbete för att rättvisa och utveckling skall växa till bland jordens folk”, heter det i svaret.

 

Al Azharuniversitetet, ett av de viktigaste sunnitiska teologiska centren, avbröt samtalen med Vatikanen sedan påven Benedikt XVI i januari 2011 fördömt ett blodigt attentat mot den koptiska katedralen i Kairo och krävt mer religionsfrihet i Egypten.

 

Efter valet av kardinal Bergoglio till ny påve i vintras skickade universitetet ett lyckönskningstelegram till Rom. Dessutom förklarade man sig beredd till dialog under förutsättning att det kyrkliga överhuvudet erkänner islam som en fredens religion.

(Vatikanradion 130919)

 

 Bilden av den andre” - kontroversiell workshop

 

”The Image of the Other”, Bilden av den andre, är namnet på en workshop som börjar på måndagen i New Delhi. Arrangör är Internationella Centret för Interreligiös och Kulturell Dialog ”Konung Abdullah Bin Abdulaziz” (KAICIID).

Centret grundades 2012 av Saudiarabien, Spanien och Österrike, med Vatikanen som observatör. Efter flera möten under 2013 i Wien och Addis Abeba under temat ”Fostran”, skall 2014 ägnas åt ämnet ”Massmedierna” och 2015 åt ”Internet”.

Vatikanen har kritiserats för sin medverkan men hoppas så kunna finna utrymme för en dialog med Saudiarabiens sunnitiska kungahus. Några diplomatiska relationer med den saudiska ökenstaten, där kristna inte har möjlighet att fritt utöva sin religion, har Vatikanen inte.

(Vatikanradion 130915)

 

 Hjälp de kristna att återvända!”

 

Hjälp de kristna från Maaloula att återvända hem! Det uppropet till stöd för de hotade kristna från den berömda vallfärdsorten norr om Damaskus kommer från den grekiskkatolska/melkitiska kyrkans överhuvud, Gregorios Laham III.

 

Bergsbyn Maaloula, ett av de äldsta kristna centren i regionen, överfölls i förra veckan. Tre unga kristna dödades, kyrkor skadades. Islamistiska extremister hotade den kristna befolkningen och även tvångskonvertering och skyddsavgifter förekom..

Av rädsla för fler överfall har de kristna lämnat Maaloula, uppger Gregorios Laham. Byn, som ligger vid motorvägen mellan Damaskus och Homs och utgör en viktig strategisk plats, sägs i medierna åter befinna sig i regeringens händer.

 

För patriarken Gregorios vore det en hoppfull symbol, om denna den syriska kristenhetens vagga åter skulle fylls med kristet liv.

 

- Jag har riktat en vädjan till det lokala och internationella samfundet liksom till de arabiska länderna om att göra allt som går att göra för att människorna skall kunna återvända till sina hem, till sin egendom och till sina kyrkor. Och jag har bett att alla som kan hjälpa till att återvända hem så snart som möjligt...

 

I en intervju i Vatikanradion skildrar patriarken spåren av förstörelsen som angriparna lämnade efter sig. Några personer saknas fortfarande, sorg och fruktan råder bland de kristna, säger han:

- Vid jordfästningen av de tre unga katolikerna var omkring 2 000 människor närvarande, i sorg och tårar. Sex personer har kidnappats. Angriparna – stridande på oppositionssidan, al Qaida eller jag vet inte vilka – tog ner korset från domkyrkan och också från klostrets vackra klocktorn. De trängde sig in och jag vet inte vad de hade för sig. Tre eller fyra kyrkor skadades av bomber, säger patriarken.

Laham tror att de rebeller som intog byn till del tillhör al-Nusra, en syrisk avläggare till al Qaida. FNs säkerhetsråd ar betecknat gruppen som terrororganisation och den har gjort sig känd för sin särskilt aggressiva kamp mot den syriska regeringen. Den är fundamenstalistisk och vill upprätta ett kalifat i Syrien.

De radikala islamisterna försökte tvinga unga kristna i Maaloula att övergå till islam, säger Gregorios med hänvisning till ögonvittnesberättelser. De kristna vägrade. Patriarken ser i den aktuella situationen ett hot om ideologisk infiltration genom den utländska närvaron bland de oppositionella grupperna i landet.

(Vatikanradion 130916)

 

Roms överrabbin positiv till påvebrev

 

Överrabbinen av Rom, Ricardo di Segni är ”positivt överraskad” över påvens öppna brev till de icke troende. I brevet, som publicerades på onsdagen, hänvisar påven bland annat till de ”judiska bröderna” som ”positivt exempel på en orubblig tro trots alla lidanden”.

Överrabbinen gläder sig över denna erkänsla. Till nyhetsbyrån ”Ansa” sade han om påven Franciskus: - Detta är hans styrka, att uttrycka sig så att man lyssnar och blir förvånad”.

(Vatikanradion/ansa 130912)

 

Påven skriver till icke troende

 

Påven Franciskus har vänt sig med ett brev till människor som inte tror. Han skriver där att det är tid att troende och icke troende engagerar sig gemensamt. Brevet publicerades på onsdagen i den liberala italienska dagstidningen ”La Repubblica”.

Därmed svarar påven på en artikel av Eugenio Scalfari, grundare och utgivare av ”La Repubblica”, sedan årtionden betraktad som en av de ledande antiklerikala skribenterna i Italien. Under rubriken ”Frågor från en som inte tror till jesuitpåven som kallar sig Franciskus” publicerade Scalfari ett öppet brev till påven.

 

Svarsbrevet från påven fick i tidningen rubriken ”Sanningen är aldrig absolut”. Här nedan följer några utdrag ur påvens brev.

 

- Ärade doktor Scalfari, jag tackar för den uppmärksamhet med vilken Ni har läst encyklikan ”Lumen fidei”, ty den vill ju inspirera till en ärlig och klar dialog med människor som i likhet med Er betraktar sig som icke troende, 'men som är fascinerade av förkunnelsen hos Jesus av Nasaret'...

 

- I moderniteten upplever vi en paradox: den kristna tron, som med sin nya karaktär för människan ofta uttryckts med ljusets symbol, har ofta beskrivits som vidskepelsens mörker som motsätter sig förnuftets ljus. Därmed har samtalet mellan kyrkan och en kristet inspirerad kultur å ena sidan och den moderna, av upplysningen präglade kulturen å den andra, förstummats.

- Nu har tiden kommit för en öppen dialog utan fördomar som på nytt öpnnar dörrarna för oss till ett allvar, utan tvärtom ett oundgängligt uttryck för detta liv...

 

Påven motiverar sin tro utifrån ett möte med Jesus och som lett honom till ”broderlighet med alla och tjänst för de fattiga, som är Herrens sanna avbild”. Han redogör för sin kristna tro och dess originalitet, som ligger i att ”den låter oss ha del i Jesu relation till Gud som fader – och i ljuset av detta till alla människor, även hans fiender”.

På frågan, vad man kan säga till de judiska bröderna om det förbund Gud slutit med dem, svarar Franciskus:


- Detta är en fråga som berör oss kristna djupt därför att vi framför allt genom konciliet har upptäckt, att det judiska folket för oss fortfarande är den heliga rot ur vilken Jesus framgick. Gud har alltid förblivit trogen förbundet med sitt folk, och judarna har trots alla fruktansvärda händelser i dessa århundraden bevarat sin tro på Gud.


- Därför kommer vi som kyrka, men också som hela mänskligheten, aldrig att kunna tacka dem tillräckligt. Och i sin ts, och att aldrig göra oss hemmastadda i det som vi uppnått...

På frågan hur kyrkan ställer sig till dem som inte tror och inte heller bryr sig om tron, säger han:


- Jag säger att Guds barmhärtighet inte har några gränser om någon vänder sig till honom med ett ärligt, förkrossat hjärta. Beträffande de icke troende gäller det att lyssna till sitt samvete. Också den icke troende syndar när han handlar mot sitt samvete...

- Jag skulle också för en troende inte tala om en ”absolut” sanning – för den kristne är sanningen Guds kärlek till oss i Jesus Kristus, alltså hans relation! Och var och en av oss utgår från sig själv när han tar emot sanningen och uttrycker den: från sin historia, sin kultur, sin situation och så vidare.

 

- Det betyder inte att sanningen är subjektiv eller föränderlig, tvärtom. Men vi får den alltid bara som väg och som liv. Sade inte Jesus själv: jag är vägen, sanningen och livet?

(Vatikanradion 130911)

 

Kristen by hemsökt av snipers

 

Den kristna byn Maaloula i syrien har de senaste dagarna flera gånger hemsökts av islamiska rebeller, uppger nyhetstjänsten ”Asianews”. Liken av mödade kristna ligger utmed vägkanten, bostadshus och kyrkor har förstörts. Maaloula, 60 kilometer norr om Damaskus, är vaggan till den syriska kristna traditionen och den enda plats där man alltjämt talar arameiska.

 

I början av september har rebeller trängt in i byn, uppger medierna. Den muslimske schejken i Maaloula har fördömt övergreppen på de kristna. I den heliga Theklas kloster uppges skarpskyttar ha förskansat sig, och en stor del av de kristna invånarna uppges ha flytt.

 

Syriska trupper uppges ha startat en offensiv för att återerövra byn, vilket försvåras av att trupperna inte vill använda tungt artilleri för att inte skada byggnaderna. Bland annat på grund av sina grottkyrkor hör Maaloula till FNs världsarv.

(Vatikanradion 1309119)

 

Förstärkt sekularism i franska skolor

Det franska undervisningsministeriet planerar att förstärka skilsmässan mellan stat och kyrka medelst en ”charta för sekularismen”. En sådan charta har nu presenterats och avses finnas uppsatt i alla statliga skolor i Frankrike.

 

I texten heter det bland annat: - Ingen kan åberopa sig på sin religiösa tillhörighet för att motivera ett överträdande av reglerna för republikens skolor. Visare betonas statens skyldighet att skydda medborgarna mot ”påtryckningar och omvändelseiver”. 

Sedan några år råder i alla offentliga byggnader och institutioner ett strikt förbud mot bärandet av huvudduk eller andra religiösa symboler.

(Vatikanradion/die presse 130910)

 

Jordaniens kung skapar interreligiös allians

Kung Abdullah II av Jordanien vill skapa en dialogallians mellan kristna och muslimer i Mellanöstern. Alliansen skall hjälpa till att övervinna tendenser som skapar och främjar konflikter i regionen och är främmande för dess kulturellt-humanitära arv, uppgav stiftelsen Pro Oriente på onsdagen.

Abdullah talade inför deltagarna på den internationella konferensen ”The Challenges of Arab Christians”, Utmaningar för de arabiska kristna, som avslutades i Amman på onsdagen. Från Vatikanen deltog ordföranden i Påvliga rådet för interreligiös dialog (PCID), kardinal Jan-Louis Tauran. Diskussionen i Amman rörde situationen i Egypten, Syien, Irak, Jordanien och Palestina.

 

Att skydda de kristnas rättigheter under de konflikter som skakar Mellanöstern är inte en fråga om hövlighet utan en plikt, sade kungen av Jordanien. Faktiskt har de arabiska kristna spelat en nyckelroll i uppbygget av de arabiska samhällena. Kristna och muslimer borde ”samordna strävandena efter samarbete” och därvid basera dem på ett ”gemensamt regelverk om ett ömsesidigt förhållningssätt”.

Avståndstagandet från anhängare av en annan religion undergräver det ”sociala sammanhanget”. Här betonade kungen att han inte skyr några ansträngningar för att skydda de arabiska kristna identitet.

 

- De arabiska kristna förstår bättre än någon annan islam och dess sanna värden, sade Abdullah II. Därför kan de motarbeta vitt spridda fördomar ”som inte förstår den islamiska trons sanna väsen”. Islam står för tolerans och måttfullhet och avvisar extremism och isolering.

 

- Ett möjligt samarbete mellan kristna och muslimer kan också förverkligas i beskyddet för den pluralistiska strukturen i den ”heliga staden Jerusalem”, betonade kung Abdullah II av Jordanien.

(Vatikanradion 130905) 

 

Syriens stormufti vill be med påven

 

Syriens stormufti Ahmad Badreddin Hassou skulle viljal delta i påven Franciskus' fredsbön för Syrien på Petersplatsen i Rom på lördag. Enligt uppgift från nyhetstjänsten Fides har den islamiske ämbetsbäraren vänt sig till Vatikanens ambassadör, nuntien i Damaskus ärkebiskop Mario Zenari, med en begäran om att få möjligheterna undersökta.

Hassou har visat sig djupt rörd av påvens fredsapell för hans land på söndagen. Franciskus har utlyst den 7 september till en dag för bön och fasta för fred i Syrien, Mellanöstern och andra krisområden. Till den har han inbjudit även ickekatoliker och ”alla människor av god vilja”. 

 

Även om Romresan inte kan bli av av logistiska och andra skäl, har muftin uppmanat sina troende i Damaskus att ta fasta på påvens appell och delta i förbönen för fred i Syrien, uppger Fides vidare. Detta skall ske i moskéerna i Damaskus och hela landet samtidigt med påvens initiativ. 

 

De syriska muslimerna ser påven Franciskus som en ”verklig andlig ledare som utan politiska, individuella eller samhälleliga intressen som träder upp för det syriska folkets väl”, betonar stormuftin Ahmad Badreddin Hassou.

(Vatikanradion/fides 130902)

 

Påven utlyste förbön för Syrien

 

Med inträngande ord kräver påven Franciskus ett slut på våldet i Syrien. Vid sin Angelusbön på söndagen i Rom fördömde han också användandet av kemiska vapen. - Aldrig mera krig! utropade påven och upprepade därmed ett berömt yttrande från sina föregångare Pius XII och Paulus VI. 

 

Till kommande lördag inbjuder påven till en dag av förbön och fasta för fred i Syrien och andra konflikthärdar världen över. Han hoppas på ett stort deltagande vid ett bönemöte på lördagskvällen på Petersplatsen. Han har också bett de andra kristna konfessionerna att ansluta sig till hans initiativ.


- Jag vill göra det rop till mitt eget som stiger med växande oro från alla världens hörn, från alla folk, från varje människas hjärta, från hela den mänskliga familjen: det är ropet efter fred!, sade Franciskus.

- Vi vill ha en värld av fred, vi vill vara män och kvinnor av fred, vi vill att freden bryter ut i detta vårt samhälle som tudelas av splittring och konflikter. Aldrig mera krig! Aldrig mera krig!

 

Freden är ”ett alltför värdefullt gott” som alltid måste främjas och skyddas, sade påven. Han tar med stark känsla del i alla konflikter på jorden. - Men i dessa dagar såras mitt hjärta framför allt av det som händer i Syrien. Jag är bestört över de dramatiska händelser som äger rum.

Ur djupet av sitt hjärta ropar han efter fred i Syrien, sade påven. - Hur mycket lidande, hur mycket förstörelse, hur mycket smärta har inte bruket av vapen fört med sig över detta land, och gör det fortfarande, framför allt för den värnlösa civilbefolkningen! Tänk bara på, hur många barn som inte längre får se framtidens ljus! Med särskilt eftertryck fördömer jag insatsen med kemiska vapen: jag fösäkrar er att de senaste dagarnas fruktansvärda bilder har bränt sig fast i min hjärna och mitt hjärta

 

Det finns ”en Guds dom och en historiens dom över vårt handlande”, och ingen kan undandra sig den, manade påven som på lördagen hade ett utförligt rådslag med sina medarbetare kring temat Syrien. - Att sätta in våld leder aldrig till fred. Krig leder till krig, våld leder till våld. Med all kraft uppmanar jag parterna i konflikten att lyssna till samvetets röst och inte stänga in sig i sina egna intressen.


- Må de se på varandra som på en broder och modigt och beslutsamt välja förhandlingsvägen för att övervinna blind fiendskap, sade Franciskus. Med ”samma eftertryck” uppmanade påven världssamhället att äntligen, ”utan varje uppskov”, med alla krafter ”ta klara initiativ” för fred i Syrien.

 

Dessa initiativ måste ha ”dialog och förhandlingar” som grund. Ett eventuellt militärt ingripande från USA och västliga allierade i Syrien gick påven Franciskus inte in på.


- Den 7 september klockan 19 till 24 möts vi härs på Petersplatsen till bön och i en anda av botgöring för att be Gud om fredens gåva för den älskade syriska nationen och för alla konflikthärdar i världen. Mänskligheten behöver gester av fred, den behöver ord av hopp och av fred. Jag ber alla lokala kyrkor att de håller fasta denna dag och organiserar en liturgisk handling i denna intention, sade Franciskus avslutningsvis.

(Vatikanradion 130901)

 

Påvlig nyårshälsning till judarna

 

Påven Franciskus tog på måndagen emot ledningen för Judiska Världskongressen till en första officiell audiens i Vatikanen. Vid det halvtimmeslånga mötet behandlades framstegen i den judisk-katolska dialogen och den akuella situationen i Mellanöstern.

Påven Franciskus har också förmedlat sina bästa välgångsönskningar till den judiska Nyårsfesten, meddelar Vatikanen. Mötet ägde rum i en mycket vänskaplig atmosfär. Redan som ärkebiskop i Buenos Aires upprätthöll Jorge Mario Bergoglio mycket goda kontakter till den lokala judiska församlingen.

(Vatikanradion/kna 130902)