Presentation av böcker och artiklar

 

Här presenteras böcker och artiklar som är av intresse inom vårt verksamhetsområde.

 

 

Äktenskap där religioner möts

 

I sin egenskap av  direktor för ekumenisk teologi på Sveriges Kristna Råd är syster Katrin Åmell OP en av redaktörerna  för boken Äktenskap där religioner möts (SKR:s skriftserie nr 16, 2011). Titeln anger att makarna hör till olika religioner. Sådana äktenskap blir allt vanligare bland annat på grund av globalisering och ökad rörlighet i samhället. Frågorna kring interreligiösa äktenskap har inte tidigare behandlats av kyrkorna i Sverige men däremot i en del andra länder.

 Tonvikten i boken ligger på de pastorala frågorna. I några avsnitt behandlas synen på äktenskap i kristendom, judendom och islam. Juridiska aspekter samt förhållandet mellan religion och kultur berörs också. Ett kapitel ägnas åt konkreta exempel på hur par som tillhör olika religioner lever i Sverige och hur de funnit lösningar på olika utmaningar.

 Avsikten med boken är varken att uppmuntra till eller avråda från interreligiösa äktenskap. Syftet är att ge en första introduktion till stöd för präster och pastorer i Sveriges Kristna Råds medlemskyrkor, när par med olika religionstillhörighet vänder sig till dem för samtal.

Redaktörer för boken är Cajsa Sandgren och Katrin Åmell OP

Boken kan beställas via Sveriges Kristna Råds hemsida: www.skr.org

Pris 75 :- + porto